“… Agus ansin bhí solas ann!” - Oidhreacht James Cléireach Maxwell

ImageCredit: QuoteFancy

Uair amháin, fuarthas fionnachtain, ceann a mhínigh an fórsa a choinníonn an chruinne iomlán féin le chéile. Tá a fhios againn inniu, mar a deirtear mar seo a leanas,

“Meallann gach cáithnín sa chruinne seo gach cáithnín eile le fórsa atá comhréireach go díreach le táirge a maiseanna agus atá comhréireach go contrártha le cearnóg an achair idir a lárionaid."

Ba é Dlí Newton um Imtharraingt Uilíoch é. Agus ansin fuarthas fionnachtain eile, an ceann a d’athraigh ár dtuiscint ar an saol iomlán. Sa lá atá inniu tá aithne againn air mar Theoiric na Coibhneasachta Einstein.

Idir an dá mhórfhionnachtana seo, bhí ceannródaíocht eolaíoch eile fós ann, an ceann a thug oidhreacht Newton ar aghaidh agus an ceann a spreag leithéidí Einstein chun ár dtuiscint ar an Dúlra a mhéadú. Ba rud é a leag bunchloch le teacht in aois na Fisice Nua-Aimseartha, Leictreonaic, agus Cumarsáide.

Is minic a thugtar air mar an dara aontú is mó san Fhisic, táimid ar ndóigh ag caint faoi Theoiric Leictreamaighnéadais Maxwell. I dtéarmaí simplí thug sé le fios gur léiriú ar an rud céanna iad Leictreachas, Maighnéadas agus Solas, agus go bhfuil siad fite fuaite ina chéile. Tá cothromóidí Maxwell cosúil leis an mBíobla d’Innealtóirí Leictreonacha mar is féidir le go leor Ollúna é a mheas. Is toradh iad na conclúidí seo ar dhlíthe éagsúla na fisice.

Foinse: Wikipedia

Ní hé cothromóidí Maxwell na cinn amháin a cheap sé. Tá a chuid ranníocaíochtaí le teoiric Chinéiteach Gáis chomh suntasach céanna. Ní alt é seo, áfach, chun teoiric eolaíoch a phlé ach chun oidhreacht duine de na heolaithe is mó a bhí ina gcónaí riamh a cheiliúradh, an fear a léirigh solas dúinn agus chun toil dhó na fiosracht eolaíochta a d’fhág sé ina dhiaidh a thabhairt ar aghaidh agus muid ag breathnú air Comóradh breithe 187ú. Tá go leor le foghlaim óna chuid oibre seachas a fhionnachtana eolaíochta iontacha.

Ní fisiceoir iontach amháin a bhí i James Clerk Maxwell, ach file mealltach freisin;

“An focal beag sin“ Force, ”déanann siad bloc bearbóra, Réidh le Bríonna a chur ar na rudaí is aisteach agus is éagsúla, atá oiriúnach chun daltaí Newton a mhúscailt…. Frásaí na haoise seo caite sa Linger seo chun cleasanna a sheinm - Vis viva agus Vis Mortua agus Vis Acceleratrix: - Na focail fhada sin a bhfuil ár dtéacsleabhair fós Cling de réir a dteidil, Agus uathu creep, mar a dhéanfaidh entozoa, Isteach inár mbeatha . Ach féach! Scríobhann Tait i siombailí soiléire soiléir Cothromóid bheag amháin; Agus ní hionann an Fhórsa agus Fuinneamh agus Athrú Spáis amháin. " - James Cléireach Maxwell

Ní genius eolaíoch amháin a bhí i James Clerk Maxwell, ach fealsamh spéisiúil freisin;

“Is sona an fear a aithníonn in obair an lae inniu cuid nasctha d’obair an tsaoil agus mar ionchorprú ar obair na Síoraíochta. Ní féidir bunús a mhuinín a athrú, óir rinneadh páirtnéir de Infinity de. Oibríonn sé go láidir lena fhiontair laethúla toisc go dtugtar an bronntanas dó le haghaidh seilbhe. Mar sin ba chóir go mbeadh an fear mar phearsanú ar phróiseas diaga an nádúir, agus aontas an éigríochta a thaispeáint leis an gcríoch, gan a shaol ama a mhaolú, ag cuimhneamh nach féidir ach gníomh aonair a dhéanamh ann, ná a dhúnadh amach óna thuairim fós an rud atá síoraí, agus a fhios agam gur rúndiamhair í Am nach féidir le fear machnamh a dhéanamh air go dtí go dtugann an Fhírinne shíoraí léargas di. " - James Cléireach Maxwell

Ní taighdeoir thar cionn a bhí i James Clerk Maxwell, ach múinteoir iontach freisin;

“Is buntáiste mór don mhac léinn aon ábhar na cuimhní cinn bunaidh ar an ábhar sin a léamh, mar go ndéantar an eolaíocht a chomhshamhlú go hiomlán i gcónaí nuair a bhíonn sí sa riocht níos géire…” - James Clerk Maxwell

Fuair ​​sé bás óg ag aois a 48 ach leanann a fhionnachtana agus a éachtaí sa tréimhse ghearr seo ag dul i bhfeidhm ar an gcine daonna go dtí an lá atá inniu ann. Aon uair a bhíonn súil againn le dul chun cinn, tá sé riachtanach breathnú ar an am atá thart freisin.

Le himeacht aimsire, creidim go mbeidh fionnachtain réabhlóideach eile ann, an ceann a d’fhéadfadh gach duine a tháinig roimhe a aontú, Teoiric Gach Rud. De réir mar a leanaimid orainn á lorg, ní chuimhnímid riamh ar an méid a thóg sé ar an gcine daonna an pointe seo a bhaint amach agus orthu siúd a chuidigh leis an rud céanna. Ní trí eolas fairsing a ithe amháin a dhéantar an bealach chun barr feabhais eolaíochta ach freisin trí fhairsinge an dúlra agus na cruinne a iniúchadh ar bhealach nach ndearna aon duine eile roimhe seo, ar cheart do dhuine turas ár sinsear a fhoghlaim ina leith.

Coinneoidh réimse na heolaíochta agus na hinnealtóireachta ag athrú an domhain de réir mar is eol dúinn é agus leanfaidh Probe, siompóisiam teicniúil Roinn Leictreonaic agus Cumarsáide NIT Trichy ag cur le dul chun cinn comhchoiteann an chine daonna agus muid ag iarraidh an oidhreacht atá fágtha a thabhairt ar aghaidh. taobh thiar díobh siúd a tháinig os ár gcomhair.

Bualadh bos agus roinn más maith leat an ceann seo!

Sleachta le Arthur Schopenhauer

Lean ár bhfoilseachán nua, Probe, NIT Trichy agus muid ag iarraidh domhan na Leictreonaic agus na hInnealtóireachta a iniúchadh ar bhealach nach bhfacthas riamh cheana!