An féidir linn eolaíocht ar éabhlóid an duine a thógáil ar féidir le daoine muinín a bheith aici aisti?

Chuir mé na ceisteanna ar gá níos mó airde a thabhairt orthu in 2017, agus chuir na torthaí iontas orm

Ba chúis iontais eile nach raibh aon cheann de na ceisteanna faoi H. heidelbergensis a athluacháil.

ROIMH DEIREADH 2016, rinne mé vótaíocht neamhfhoirmiúil ar Facebook agus Twitter, ag fiafraí de dhaoine:

Cad iad na ceisteanna in eolaíocht éabhlóid an duine nár tugadh go leor airde orthu? Cé na cinn ba cheart dúinn a bheith ag fiosrú in 2017?

Bhí a lán daoine ag plé leis an gceist, idir shaineolaithe agus neamhshaineolaithe. Bhí roinnt moltaí iontacha acu! Chuir go leor acu iontas orm. Fuair ​​mé níos mó ná 40 ceist shonracha, agus de réir mar a léigh mé tríothu, thug mé faoi deara téama comónta. Baineann an oiread sin de na ceisteanna, ag an fhréamh, le muinín.

Cad is sampla comparáideach leordhóthanach ann, go háirithe sa ghéineolaíocht?
Díríonn mórchuid na n-antraipeolaithe ar an gcomhshaol agus ar oiriúnú. Teastaíonn níos mó béime uainn ar róil seans agus timpiste in éabhlóid daoine nua-aimseartha.

Réimse eolaíochta is ea éabhlóid an duine a bhraitheann ar chomhoibrithe agus ar chomhoibriú idir réimsí éagsúla speisialtóireachta. I mo shlí bheatha, d’oibrigh mé go minic ar fhadhbanna nuair nach nglacann speisialtóirí i réimse amháin le hábharthacht torthaí ó réimse eile.

Tá géineolaíocht ag éirí níos tábhachtaí chun daonraí ársa a thuiscint. Ach is minic a bhíonn fionnachtana nua a thagann ó ghéineolaíocht bunaithe ar shamplaí beaga bídeacha, go minic géanóm páirteach duine aonair. Is cosúil go bhfuil na samplaí beaga bídeacha sin i bhfad níos lú ná mar a bheimis muiníneach as ceisteanna eolaíochta eile, agus do go leor antraipeolaithe níl sé soiléir cén fáth gur cosúil go nglactar le torthaí áirithe ó ghéineolaíocht go neamhchriticiúil.

Is féidir le géanóm ársa amháin roinnt ceisteanna a fhreagairt le muinín mhór, ach ní ceisteanna eile. Ní mór dúinn níos mó a dhéanamh chun cabhrú le heolaithe lasmuigh de ghéineolaíocht daonra matamaiticiúil idirdhealú a dhéanamh idir na ceisteanna sin. Gan soiléireacht den sórt sin, téann obair idirdhisciplíneach ar aghaidh ar bhonn muiníne. Cuidíonn soiléireacht faoi theorainneacha modhanna le baill leasmhara an phobail tuiscint a fháil ar na hionchais le haghaidh tuilleadh fionnachtana.

Cad is féidir agus ba cheart a dhéanamh chun an dícheangal intleachtúil idir paleoanthropology agus an chuid eile den phaiteolaíocht a cheartú?

Glacaimid - fiú amháin chun cinn - leibhéal maorga nár cheart a bheith do-ghlactha san eolaíocht thurgnamhach. Is é an rud a fuair mé amach ná go bhféadfaimis droch-smaointe a scriosadh níos tapa trí thuiscint dhaingean a chur chun cinn ar theorainneacha na modhanna a úsáidtear i réimsí speisialtachta gaolmhara.

Ní mór dúinn an obair chrua a dhéanamh chun teorainneacha ár modhanna a iniúchadh, rud a chuireann bunús láidir leis an obair i réimsí gaolmhara. Is annamh a thugtar luach saothair d’eolaithe as dul i mbun línte fiosrúcháin a dhéanann iniúchadh ar theorainneacha praiticiúla samplála, ar aon dul le fadhb na “géarchéime macasamhlaithe” i réimsí eile. Ba cheart go mbeadh sé riachtanach an bunús seo a thógáil chun muinín a bheith agat as torthaí eolaíochta, ach ní thugann sí dollar deontais.

Ba mhaith liom roinnt bitheolaíochta a fheiceáil in éabhlóid cheannasacht agus eagrú sóisialta H sapiens. Níl sa iomarca de ach buille faoi thuairim bunaithe ar shochaithe sealgaireachta nua-aimseartha. Déanaimid ár gcuid claonta cultúrtha a allmhairiú isteach inár gcuid staidéir i bhfad an iomarca.
Cén fáth nach bhfuil níos mó guthanna dúchasacha sa mheascán?
Cén ról a bhí ag gnéasachas inár dtuiscint ar éabhlóid an duine, agus in éabhlóid iompraíochta agus cultúrtha na ndaoine iad féin?

Chuaigh na ceisteanna faoi ghuthanna dúchasacha, agus gnéasachas, go mór i bhfeidhm orm. Is saincheisteanna iad seo a théann i muinín an iontaobhais bhunúsaigh sa chaoi a gcuireann an réimse luach ar fiú ceisteanna a chur air. Mheall mo phoist Facebook agus Twitter araon malartuithe níos faide a théann i dteagmháil le cine mar ábhar fiosrúcháin, agus ciníochas mar a théann sé i bhfeidhm ar eolaithe atá ag obair in éabhlóid an duine.

Baineann éabhlóid an duine le gach duine, agus nuair nach bhfuil go leor ionadaíochta ag grúpaí inár bpeirspictíocht ar éagsúlacht chultúrtha agus bhitheolaíoch an duine, beidh ár n-eolaíocht claonta. Tá jab trua déanta ag an réimse ag taispeáint ábharthacht eolaíocht éabhlóideach an duine do phobal domhanda éagsúil. Níl muinín ag mórchuid na ndaoine ar fud an domhain go bhfuil fírinní á bhfáil againn faoi bhunús an duine. Bealach amháin chun muinín a chothú is ea ionadaíocht níos mó a thógáil do ghuthanna a ndearnadh faillí orthu san eolaíocht. Is fearr fós na guthanna sin a bheathú agus ligean dóibh treoir a thabhairt don eolaíocht.

Cén fáth ar chóir do cháiníocóirí leanúint ar aghaidh ag maoiniú ár gcuid taighde?

Is é fírinne an scéil, ní amháin go bhfuil guthanna dúchasacha eisiata ónár n-eolaíocht. Déanann ár réimse neamhaird ar ghuthanna an phobail i gcoitinne. Sna Stáit Aontaithe, tá eolaithe éabhlóideacha daonna ag caitheamh le guthanna níos mó ná leath na tíre. Mura dteastaíonn ó níos mó ná leath na gcáiníocóirí ár n-eolaíocht a mhaoiniú a thuilleadh, is mar gheall ar ár stair atá sé. Níl muinín ag daoine asainn.

Conas is féidir linn tuiscint an phobail ar éabhlóid a mhéadú gan cur isteach ar chaighdeáin eolaíochta trí fhuaimfhocail flashy a dhíol?
Conas is féidir le paleoanthro / bioanthro ról níos mó a imirt i ndioscúrsa poiblí agus a thaispeáint cén fáth a bhfuil tábhacht leis an méid a dhéanaimid?

Is dóchasach mé. Is é an rud a spreagann an oiread sin mé faoi na ceisteanna seo nach bhfuil mé i mo aonar. Tá an oiread sin againn ag obair chun bonn leathan poiblí a thógáil d’eolaíocht bhunús an duine, sna Stáit Aontaithe agus ar fud an domhain. Tá aird níos dearfaí á tabhairt ar an réimse anois ná mar a bhí aige tráth ar bith le linn mo shlí bheatha, agus leanann sé sin ag tógáil le fionnachtana nua.

Ach maidir leis na deontais mhóra, na poist agus an t-aitheantas as a dtagann dul chun cinn gairme san eolaíocht, is ró-mhinic a dhéantar an obair riachtanach chun tacaíocht a thógáil don phobal gan luach saothair. Faigheann daoine atá éifeachtach maidir le rannpháirtíocht an phobail, go háirithe ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach ina bhfuil sé tábhachtach, ró-bheag creidmheasa. Caithfimid é sin a athrú.

Ní mór dúinn freisin oibriú le chéile ar bhealach níos éifeachtaí le daoine lasmuigh dár n-eolaíocht chun an clár oibre a shocrú don réimse. Níl sé inmharthana a thuilleadh d’acadóirí túr eabhair cinneadh a dhéanamh ar na ceisteanna ar fiú aird a thabhairt orthu. Féach ar na poist seo: Níor iarr mé ach ar an bpobal agus ar chomhghleacaithe a rá liom cad iad na ceisteanna ar gá aird a thabhairt orthu, agus as daichead freagra níl ach cúpla i réimsí a d’fhéadfadh tograí deontais rathúla a dhéanamh inniu. Sin leid. Níl luachanna maoinithe an lae inniu ag teacht lenár luachanna eolaíochta ná leis na luachanna poiblí.

Cuirfidh mé leis gur fíorbheagán maoinithe deontais inniu atá ag dul go dtí iniúchadh bunúsach, agus is é sin an réimse is dóichí a ghinfidh sonraí bunúsacha nua in éabhlóid an duine.

Cad is féidir linn a dhéanamh in 2017 chun rochtain níos oscailte, comhroinnt sonraí le comh-eolaithe a spreagadh agus níos mó mac léinn gradam a bheith páirteach ann?
Conas is fearr coincheap na speiceas daonna eile a bhfuil dlúthbhaint acu, a bhféadfaimis DNA a roinnt leo, a chur in iúl don phobal?

Feicim go leor forluí agus talamh coitianta idir gnáthdhaoine a leanann an réimse agus an chuid is mó de antraipeolaithe. Nuair a fheicim talamh coitianta, tá a fhios agam go gcuideoidh freagairt na gceisteanna roinnte sin le muinín a chothú sa réimse. Tógfaidh muinín ach iarracht a dhéanamh na ceisteanna roinnte sin a fhreagairt, acmhainní a threorú chucu agus teagmháil a dhéanamh leis an bpobal.

Caithfidh gur bliain í 2017 chun na naisc sin a thógáil. Is féidir linn ár mbonn tacaíochta a leathnú, agus is féidir linn daoine a mhealladh ar bhealaí nua. De réir mar a dhéanaimid amhlaidh, neartóimid ár gcumas oibriú thar línte araíonachta, agus cuirfimid an úrscothacht chun cinn i tacar sonraí macasamhla roinnte.

Ba iad na ceisteanna anseo freagraí ar mo chuid ceisteanna Facebook agus Twitter. Níor liostáil mé na scríbhneoirí anseo sa phost seo, ach tá siad i dtuairimí an phoist bhunaidh ar Facebook.