Desegregating Science & Spirituality

Ceann de na botúin is mó sa Daonnacht a Cheartú

Ceann de na botúin is mó a rinne an cine daonna ná scaradh na heolaíochta agus na spioradáltachta. Tríd seo chruthaíomar dhá shraith daoine - na “réasúnaitheoirí” mar a thugtar orthu agus an “reiligiúnach” mar a thugtar air. Dúradh ansin go raibh reiligiún agus spioradáltacht bunaithe ar chreideamh dall, ach is í an eolaíocht, a chruthaítear trí thurgnamh. Ansin tháinig an cheist: "Cén taobh atá agat - creideamh nó fíric chruthaithe?"

Sri Mata Amritananandamayi Devi (Amma), bunaitheoir Embracing the World agus Seansailéir Ollscoil Amrita.

Chruthaigh an deighilt seo scoilt neamhriachtanach agus míshláintiúil sa tsochaí, rud a d’fhág go raibh coimhlint ollmhór ann, idir an duine aonair agus an domhan ina iomláine. Is féidir fiú ídiú ár n-acmhainní nádúrtha agus an comhchuibheas atá ag dul in olcas idir an duine agus an dúlra a rianú siar go dtí an botún seo. Más mian linn go leanfadh an domhan ar bhealach inbhuanaithe agus cothrom, caithfidh eolaíocht agus spioradáltacht aontú. Éilíonn an aois atá ann faoi láthair agus an domhan timpeall orainn an claochlú seo.

“Más mian linn go leanfadh an domhan ar bhealach inbhuanaithe agus cothrom, caithfidh eolaíocht agus spioradáltacht aontú. Éilíonn an aois atá ann faoi láthair agus an domhan timpeall orainn an claochlú seo. " - Amma

Tá an scaradh seo bunaithe ar mhíthuiscint. Tá sé míchruinn a rá go bhfuil spioradáltacht bunaithe ar chreideamh dall. Díreach mar a dhéanann eolaithe nua-aimseartha taighde ar an domhan seachtrach, rinne na saoithe ársa taighde i saotharlanna istigh a n-intinn. Ar an mbealach seo, ba eolaithe iad freisin. I ndáiríre, ní creideamh dall bunús na spioradáltachta ach fiosrúchán - fiosrúchán domhain ar fhíorchineál an duine féin. Déanann na scrioptúir spioradálta aithris ar eispéiris na ndaoine a rinne dianfhiosrúchán inmheánach. Déanann fiú eolaí hipitéis a fhoirmliú ar dtús. Ansin déanann sé iarracht é a chruthú trí thurgnaimh. Ar an mbealach seo, bogann an t-eolaí ó theoiric go teoiric go dtí go sroicheann sé an fhírinne. Tá an cosán spioradálta cosúil leis.

Níor mheas spioradáltacht Indiach riamh eolaíocht agus spioradáltacht contrártha, ach níos cosúla le dhá sciathán éan. Pléann an eolaíocht leis an domhan oibiachtúil, ach déileálann spioradáltacht leis an suibiachtúil - croílár deiridh an duine. Tá an chéad cheann faoi na rudaí a fheictear; an dara ceann faoin seer - an Chonaic íon go bhfuil an féin indwelling. Mar sin, tá réimsí ann nach féidir leis an eolaíocht dul isteach iontu. Má theastaíonn freagraí uainn sna réimsí seo, caithfimid a bheith toilteanach téacsanna spioradálta agus reiligiúnacha a imscrúdú. Tá a mhalairt fíor freisin.

“Pléann an eolaíocht leis an domhan oibiachtúil, ach déileálann spioradáltacht leis an suibiachtúil. Tá an chéad cheann faoi na rudaí a fheictear; an dara ceann faoin seer. Mar sin, tá réimsí ann nach féidir leis an eolaíocht dul isteach iontu. Má theastaíonn freagraí uainn sna réimsí seo, caithfimid a bheith toilteanach téacsanna spioradálta agus reiligiúnacha a imscrúdú. " - Amma

Chuir eolaíocht go mór le réimsí na teicneolaíochta agus na míochaine agus chabhraigh sí lenár gcompord fisiceach agus lenár dtuiscint ar an domhan fisiceach a mhéadú. Mar sin féin, más mian linn síocháin agus sásamh inmheánach, comhbhá agus grá uilíoch a fháil amach, ansin caithfimid iompú ar spioradáltacht. Seachas sin, beidh ár saol agus ár ngníomhartha neamhchothromaithe agus fanfaimid neamhiomlán.

Uair amháin, bhí sár-ríomhaire ann a dúradh a bhí in ann aon cheist a fhreagairt - ceisteanna faoi eolaíocht, matamaitic, stair, tíreolaíocht… Chuirfeadh daoine ceisteanna air faoi gach rud faoin ngrian, agus ar an toirt splancfadh an freagra ceart ar a scáileán. Ansin, lá amháin, tháinig buachaill beag cliste chun tosaigh. Dúirt sé, “Hi, Supercomputer. Conas tá tú?" Bhí an scáileán ag cromadh agus ag cromadh, ag lasadh amach agus ar aghaidh, agus ansin chuaigh sé bán. Ní raibh aon fhreagra ann. Ní raibh an ríomhaire a d’fhéadfadh gach ceist faoin domhan seachtrach a fhreagairt in ann ceist amháin a fhreagairt faoi féin. Bíonn an fhadhb chéanna seo ag tarlú aon uair a thugtar tábhacht don eolaíocht amháin. Díreach mar a theastaíonn uainn ár gcos dheas agus chlé araon chun siúil, teastaíonn eolas spioradálta agus ábhartha araon chun dul ar aghaidh sa saol.

Cé go ndéanann an eolaíocht imscrúdú ar an domhan seachtrach agus ar spioradáltacht an taobh istigh sa deireadh, tá sé mícheart a rá nach bhfuil aon bhaint ag spioradáltacht leis an saol ábhartha. Ní spioradáltacht agus an saol beirt; tá siad ar cheann. Mar sin, ba cheart go mbeadh tionchar ag tuiscint spioradálta ní amháin ar an gcaoi a smaoinímid, ach ar an gcaoi a labhraímid agus a ghníomhaímid. Sin é an fáth gur thug ár sinsir ársa an oiread sin tábhachta do chomhroinnt, do chúram, do bhreithniú agus do chomhbhá. Tharla sé toisc nár chuir siad san áireamh a mbeatha fhisiciúil ach chreid siad freisin i gcumhacht bunaidh ar a bhfuil gach rud mealltach agus neamhleithleach stróicthe mar choirníní ar shreang. Sa lá atá inniu ann, tá go leor daoine tar éis a dtuairimí a lipéadú mar “primitive.” Féach, áfach, ar shaol an lae inniu - a teannas, a neamhaibí mhothúchánach agus a theaghlaigh bhriste, a ghníomhartha gan chroí, a fhéiniúlacht, a saint agus a shaothrú ar an dúlra… Ba cheart go múinfeadh sé seo dúinn féin go bhfuil gá le bealach smaointeoireachta níos spioradálta. Agus, i ndáiríre, tá teoiricí cosúil leis ag go leor eolaithe nua-aimseartha inniu.

Níl aon bhrí le bheith ann gan luachanna spioradálta. Is iad na luachanna seo a leathnaíonn scóip na spioradáltachta isteach i ngach réimse den saol, gach réimse gníomhaíochta, an eolaíocht san áireamh. Maidir leis seo freisin, is gá an uair an chloig a chumasc idir eolaíocht agus spioradáltacht - teicneolaíocht agus comhbhá: caithfear an eolaíocht agus an teicneolaíocht a úsáid chun ardú a dhéanamh ar na daoine bochta agus ar na daoine bochta. Caithfidh siad dul ar aghaidh le meas ar an bpláinéad agus a créatúir uile.

In Ollscoil Amrita, spreagtar ár gcuid mac léinn go léir - is cuma má tá siad ag déanamh staidéir ar innealtóireacht nó gnó nó obair shóisialta - chun dul chuig sráidbhailte tuaithe bochta nó slumaí cathrach ar feadh míosa nó dhó ar a laghad le linn a gcuid oideachais. Ar an mbealach seo, tá siad in ann na fadhbanna a bhíonn ag na daoine bochta a fheiceáil dóibh féin. Ansin caithfimid réitigh ar na fadhbanna sin a fhorbairt agus a imscaradh agus páipéir a scríobh faoi. Ní amháin go n-ardaíonn sé an cor chun donais ach músclaíonn sé comhbhá agus meon seirbhíse sna mic léinn freisin. Is é mo ghuí go ndéanfar cláir den chineál céanna a ionchorprú i ngach ollscoil ar fud an domhain.

Sa lá atá inniu ann, déantar ollscoileanna a rangú go príomha bunaithe ar an méid maoinithe a fhaigheann siad, ar líon na bpáipéar a fhoilsíonn a dámh agus ar a gcáil intleachtúil. Cuirtear an dámh chun cinn de réir na gcritéar céanna freisin. Mar sin féin, ba cheart dúinn a chur san áireamh a mhéid a d’éirigh leo a gcuid taighde a úsáid chun freastal ar na strataí is ísle agus is leochailí sa tsochaí.

“Sa lá atá inniu ann, tá ollscoileanna rangaithe go príomha bunaithe ar an méid maoinithe a fhaigheann siad, ar líon na bpáipéar a fhoilsíonn a dámh agus ar a gcáil intleachtúil. Cuirtear an dámh chun cinn de réir na gcritéar céanna freisin. Mar sin féin, ba cheart dúinn a chur san áireamh a mhéid a d’éirigh leo a gcuid taighde a úsáid chun freastal ar na strataí is ísle agus is leochailí sa tsochaí. " - Amma

D’fhéadfadh sé a bheith ina fhoinse díospóireachta cibé an bhfuil Dia ann nó nach bhfuil, ach ní féidir le duine réasúnach a rá riamh nach bhfuil an daonnacht ag fulaingt; is féidir linn an fulaingt sin a fheiceáil lenár súile féin. Is é mo thuairim gur adhradh Dé é seirbhís do dhaoine den sórt sin. Féadfaidh an cine daonna an meon fairsing a fhorbairt chun glacadh le heolas eolaíoch agus tuiscint spioradálta araon, agus chun eolaíocht agus teicneolaíocht a úsáid chun cuidiú leis na daoine bochta agus le fulaingt. Ní féidir linn a thuilleadh a fheiceáil go bhfuil an dá shruth eolais seo ag sreabhadh i dtreonna difriúla. Go deimhin, comhlánaíonn siad a chéile. Má dhéanaimid na sruthanna seo a chumasc, gheobhaidh muid amach go bhfuilimid in ann abhainn láidir a chruthú - abhainn ar féidir lena huiscí fulaingt a bhaint agus an saol a scaipeadh ar an gcine daonna go léir.

Is ceannaire spioradálta agus daonnúil a bhfuil cáil dhomhanda í Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma). Tá Amma ina ceann ar Embracing the World, comhchoiste ilnáisiúnta d’eagraíochtaí neamhbhrabúis atá tiomanta do bhia, éadaí, foscadh agus cúram sláinte a sholáthar do dhaoine bochta agus do dhaoine atá i ngátar. Is Seansailéir Ollscoil Amrita í freisin, ollscoil phríobháideach №1-rangú na hIndia. In 2013, faoi threoir Amma, chuir Ollscoil Amrita tús le Live-in-Labs®, clár ina gcaitheann mic léinn am ag maireachtáil i sráidbhailte tuaithe Indiach chun taithí a fháil ar na dúshláin atá rompu agus chun oibriú go díreach leis na pobail chónaitheacha chun réitigh inbhuanaithe a fhorbairt ar na dúshláin sin.