Chuir Doug Ford Turgnamh Píolótach Bun-Ioncaim Ontario ar ceal toisc go raibh sé ag obair

Ba cheart go n-éileodh Ontario go gcuirfí an turgnamh OBIP i gcrích in ainm fianaise eimpíreach agus eitic taighde daonna

Tharla coir in Ontario ag deireadh mhí Iúil, 2018. Ba é an déantóir Doug Ford, Premier Coimeádach Forásach nua Ontario, agus ba é an t-íospartach turgnamh Píolótach Bun-Ioncaim Ontario (OBIP) a thosaigh faoin rialtas roimhe seo, áit Bhí 4,000 duine in Ontario i gceithre chathair dhifriúla (Hamilton, Brantford, Thunder Bay, agus Lindsay) díreach tar éis tosú ag fáil - in ionad na sochar coinníollach leasa do dhaoine dífhostaithe agus daoine faoi mhíchumas - borradh ioncaim neamhchoinníollach, bunaithe go simplí ar an méid ioncaim bhí siad ag tuilleamh, le borradh breise dóibh siúd faoi mhíchumas.

Ní mharaíonn gunnaí turgnaimh. Déanann daoine atá tiomáinte go hidé-eolaíoch.

Ba é aidhm an turgnaimh eolaíochta trí bliana $ 150 milliún a chinneadh na héifeachtaí a bhaineann le hioncam daoine a mhéadú go díreach gan choinníollacha i gcomparáid le grúpa rialaithe de 2,000 duine. Cad a bhfaighfí amach tar éis trí bliana de bhailiú sonraí? An ndéanfadh daoine sa riocht turgnamhach níos mó oibre nó níos lú? Cén cineál oibre a nglacfaí nó a sheachnófaí? An dtiocfadh méadú nó laghdú ar ioncaim ó fhostaíocht? An bhfeabhsódh táirgiúlacht? An mbeadh spreagadh eacnamaíoch ann? An dtiocfadh méadú ar rátaí tosaithe gnó? An dtiocfadh ardú ar rátaí oideachais? An bhfeabhsódh gráid? An dtitfeadh costais chúraim sláinte? An bhfeabhsódh sláinte mheabhrach? An laghdódh rátaí coireachta? An ndéanfaí an t-ualach atá ann cheana ar an gcóras ceartais choiriúil a éadromú? An dtitfeadh foréigean comhpháirtithe teaghlaigh?

Tá an oiread sin ceisteanna le cur faoi éifeachtaí ioncam bunúsach, agus mar sin d'iompaigh an rialtas faoi Premier Ontario roimhe seo, Kathleen Wynne, ar an modh eolaíoch chun cabhrú leis na ceisteanna seo a fhreagairt. Ní nochtfaidh aon mhéid argóna agus díospóireachta an fhírinne riamh an bhfuil sé ag cur báistí nó nach bhfuil chomh maith le fuinneog a oscailt agus do lámh a ghreamú lasmuigh d’uacht. Is uirlis í an eolaíocht chun réaltacht oibiachtúil a chinneadh. Sin é an fáth freisin go bhfuil daoine áirithe frith-eolaíochta. Diúltaíonn daoine áirithe don réaltacht. Níl aon spéis ag daoine áirithe a chinneadh cad atá agus nach bhfuil. Creideann daoine áirithe go mbíonn claonadh ag an réaltacht a bheith dochreidte agus contrártha dá leasanna mothúchánacha agus eacnamaíocha.

Daoine ar Bhun-Ioncam

Is cosúil go bhfuil Doug Ford - chomh maith lena Aire Pobail agus Seirbhísí Sóisialta Lisa MacLeod - i measc na ndaoine a bhfuil réaltacht oibiachtúil ina núis dóibh. Is féidir linn glacadh leis seo go sábháilte toisc go raibh deis acu cás bunaithe ar fhianaise a thógáil i gcoinne ioncaim bhunúsaigh, agus roghnaigh siad gan an fhianaise sin a bhailiú. Is léir go bhfuil a réasúnaíocht idé-eolaíoch, mar ar dtús, ba é an t-aon sonraí oifigiúla a bailíodh go dtí seo ná sonraí bunlíne chun comparáid a dhéanamh idir sonraí amach anseo, sa dara háit, d’athraigh siad a scéal arís agus arís eile, agus sa tríú háit, má bhí fianaise ann cheana ag cur in iúl gur teip iad, an rud is fearr is féidir a dhéanamh ná suí siar agus féachaint air ag teip.

Tar 2020, agus trí bliana de shonraí ar fáil dóibh mar thacaíocht d’ioncam bunúsach a mbeidh iarmhairtí diúltacha acu, d’fhéadfadh go mbeadh cás láidir tógtha acu ansin i gcoinne bunioncaim, agus é a chur ar a shuaimhneas mar rogha. Ach ní dhearna siad é sin. Mar sin ní féidir linn ach rud amháin a thabhairt i gcrích i ndáiríre: Bhí an turgnamh ioncaim bhunúsaigh ag obair, agus dá bhrí sin ní fhéadfaí ligean dó leanúint ar aghaidh. Dá gceadófaí an turgnamh a chríochnú, bheadh ​​sliabh fianaise níos mó ansin ná mar atá ann cheana i bhfabhar ioncam bunúsach mar bheartas níos fearr. Ní fhéadfaí é sin a cheadú. Níor mhór deireadh a chur leis an turgnamh sular cruthaíodh dóthain sonraí chun bonn eolais a chur faoi chinneadh beartais bunaithe ar fhianaise.

Tá bealach ann chun an hipitéis seo a thástáil freisin. Bí ar cheann de na guthanna ag éileamh go leanfaidh Ford leis an turgnamh mar a gheall sé féin go ndéanfadh sé roimh a thoghchán agus dá éis. Má chreideann sé gur droch-smaoineamh é bunioncam, agus go bhfuil cúram air faoi fhianaise, leanfaidh sé leis an turgnamh d’fhonn fianaise dhochoiscthe a sholáthar i gcoinne ioncaim bhunúsaigh. Má dhiúltaíonn sé leanúint leis an turgnamh tar éis an dáta 31 Márta, 2019 atá socraithe aige anois mar a dháta cealaithe oifigiúil, ansin níl cúram air faoi fhianaise, agus tá sé ag teacht ar a thuairim faoi bhunioncam in éagmais fianaise, agus fiú in ainneoin é.

Daoine ar Bhun-Ioncam

Cuirim fáilte mhór roimh chúrsa aisiompú Ford agus cinneadh a dhéanamh gur cheart go mbeadh fianaise eolaíoch mar bhonn eolais do chinntí rialtais. Déanta na fírinne, seachas an fhianaise a foghlaimíodh cheana i gCeanada scór bliain ó shin ó thurgnamh Mincome 1974–1979, agus an fhianaise a fuarthas ó thurgnaimh ioncaim bhunúsaigh eile agus ó chláir neamhchoinníollach aistrithe airgid ar fud an domhain, lig dom cabhrú trí chuid den fhianaise starógach a roinnt. á mbailiú go gníomhach anois ó na cuntais nua a roinneadh roimh agus ó d’fhógair Ford cealú Phíolótach Bun-Ioncaim Ontario.

An Cruthúnas Beo

Tosaímid le hAingeal. Sula bhfuair sé ioncam bunúsach, bhí Angel i mbun obair ghnéis chun maireachtáil. Le hioncam bunúsach, cuireadh ar a cumas aistriú amach as obair ghnéis agus tosú ar chéim a dhéanamh i riarachán míochaine. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, tiocfaidh deireadh leis sin, agus is dóichí go n-atosóidh a cuid oibre gnéis ar mhaithe le maireachtáil.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go gcuirfí iallach ar a chuid comhdhamhnaí a gcorp a dhíol in ionad a rogha intinn a fheabhsú?

Sula bhfuair sé ioncam bunúsach, mheas Dave Cherkewski arís agus arís eile deireadh a chur lena shaol bochtaineachta fadtéarmach. Le hioncam bunúsach, bhí cóiríocht inacmhainne aige láithreach, agus sa deireadh scaoileadh saor é chun pleananna fadtéarmacha a dhéanamh, ina measc cruthaíodh comharchumann oibre do dhaoine faoi mhíchumas ag daoine faoi mhíchumas. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, beidh a mharthanas féin ina phost lánaimseartha arís.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go gcaithfeadh a thoghthóirí a gcuid ama go léir ag iarraidh maireachtáil agus fiú smaoineamh ar bhás mar rogha, in ionad dul i mbun a gcuid pobail go cruthaitheach mar shaoránaigh níos sona?

Daoine ar Bhun-Ioncam

Sula bhfuair sé ioncam bunúsach, b’éigean do Lindsay Boyd dul chuig bainc bhia gach mí agus mar sin bhí sé teoranta do bhianna próiseáilte. Briste faoi dhó ag iasachtaí lae pá ard-úis, bhí Lindsay in ann tús a chur le coigilteas a thógáil in ionad fiacha. Faoi dheireadh bhí sí in ann torthaí agus glasraí úra a áireamh ina réim bia. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, ansin sábhálfaidh sí agus itheann sí níos sláintiúla.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go dtógfadh a chomhábhair fiacha in ionad coigiltis, agus go n-ithefadh siad go dona in ionad iad a bheith sláintiúil?

Sula bhfuair sé ioncam bunúsach, bhí Eric Chiodi faoi mhíchumas a bhuíochas do thimpiste gluaisteáin agus bhí saol leanúnach pian aige. Le hioncam bunúsach, bhí sé in ann teiripe a thabhairt chun maireachtáil i bpian beagán níos lú. Bhí sé in ann tosú ag íoc a chánacha ar ais a bhí ag bagairt go gcaillfí a theach. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, beidh a phian ar ais, agus seans go gcaillfear a theach.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go mbeadh a chuid toghthóirí beo i bpian agus nach mbeadh siad in ann a sciar de chánacha a íoc?

Sula bhfuair sí ioncam bunúsach, cuireadh i gcoinne Sue Paskoski an iomarca oibre a thuilleamh toisc go gciallódh sé go gcaillfí a sochair mhíchumais. Ní raibh sí in ann carr a íoc freisin. Le hioncam bunúsach, bhí sí in ann carr a cheannach agus tosú ag obair mar ghlantóir chun ioncam breise a thuilleamh. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, ní bheidh sí in ann obair a dhéanamh gan a cuid sochar a chailleadh, agus ansin ní bheidh sí in ann a cuid íocaíochtaí gluaisteán a íoc.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go bhfanfadh a chomhpháirtithe sa bhaile agus nach n-oibreodh sé, agus nach mbeadh sé in ann earraí cosúil le gluaisteáin a spreagann an geilleagar a cheannach?

Daoine ar Bhun-Ioncam

Sula bhfuair sé ioncam bunúsach, bhí Steve Pelland gan dídean agus bhí sé an-deacair post a fháil toisc go bhfuil an chuid is mó de na poist atá ar fáil aistrithe go déanach, ach ní cheadaíonn an foscadh do dhaoine gan dídean codladh lae. Le hioncam bunúsach, ní amháin go raibh sé in ann tithíocht a íoc, ach bhí sé in ann tús a chur le ceird a fhoghlaim chun post meánaicme a fháil sa deireadh. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, is cinnte nach mbeidh sé in ann leanúint ar aghaidh ag foghlaim ceirde, agus is dóichí go mbeidh sé gan dídean arís.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go bhfanfadh a chuid toghthóirí gan dídean agus dífhostaithe in ionad tithe a bheith acu agus cánacha a íoc ar ioncaim mheánaicme?

Sula bhfuair sé ioncam bunúsach, bhí Roland Singleton gan dídean i measc na hoibre tógála triomaithe. Le hioncam bunúsach, bhí Roland in ann tithíocht a íoc agus rollú i gclár leictreoir coláiste dhá bhliain freisin. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, tá sé ar dhuine den bheagán ádh ar dóigh dó a bheith ceart go leor mar rinne a bhunioncam difríocht chomh mór sin go gasta.

Conas nach féidir le Ford tacú leis an toradh seo? Arbh fhearr le Ford nach mbeadh a chuid toghthóirí in ann a bheith fostaithe go sciliúil agus ina ionad sin maireachtáil ar na sráideanna ag lorg oibre inar féidir leo é a fháil?

Sula bhfuair siad ioncam bunúsach, ba úinéirí gnóthas beaga iad Luis agus Leanna Segura le ceathrar páistí. Ba dhúshlán mór é gnó nua a chruthú agus teaghlach a chothromú le chéile. Le hioncam bunúsach, ardaíodh an strus a bhaineann le billí a chlúdach sa bhaile, rud a chuir ar a gcumas a ngnó a fhás gan mórán imní. Thug siad faoi deara freisin laghdú ar chustaiméirí agus an méid a bhí á chaitheamh ag custaiméirí mar gheall ar a gcuid custaiméirí a bheith mar chuid den turgnamh ioncaim bhunúsaigh agus níos mó airgid a bheith acu le caitheamh. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, is dóichí go dteipfidh ar a ngnó in ionad leathnú go suíomhanna nua.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go dteipfeadh ar ghnóthais bheaga a thoghthóirí? An fearr le Ford Ontario le níos lú custaiméirí le níos lú airgid le caitheamh isteach ina ngeilleagair áitiúla?

Sula bhfuair sí ioncam bunúsach, bhí ceithre phost éagsúla ag Jessie Golem agus chuir sí brú ar obair neamhspleách eatarthu féin sa chath gan deireadh chun cíos a íoc. Le hioncam bunúsach, bhí Jessie in ann anáil dhomhain a ghlacadh sa deireadh, agus le deora áthais ag sileadh síos a h-aghaidh, mhothaigh sí slándáil den chéad uair. Fuair ​​sí an tsaoirse chun tosú ag díriú ar a ról a fhorbairt ag gnóthas neamhbhrabúis atá ag cabhrú le heagraíochtaí ar fud an domhain a fhás. Mura sábhálfar an turgnamh ioncaim bhunúsaigh, cuirfear ídiú an mharthanais laethúil ar ais ar a guaillí, agus scriosfar a mothú nua slándála.

An é sin a dtacaíonn Ford leis? Arbh fhearr le Ford go n-oibreodh a thoghthóirí ceithre phost chun éirí as, agus maireachtáil lá i ndiaidh lae le meáchan an mharthanais ar a ngualainn, gan a bheith in ann díriú ar an bhféidearthacht tionchar dearfach a imirt ar ár ndomhan iomlán?

Níl sé ró-dhéanach do Ford aisiompú a chúrsa a aisiompú. Tá sé anois go dtí deireadh mhí an Mhárta 2019. Is léir go ndearna sé a chinneadh an turgnamh ioncaim bhunúsaigh a chealú gan féachaint ar aon cheann den fhianaise a bhí ar fáil, toisc nach raibh sna sonraí ach na sonraí a bailíodh chun an bhunlíne a chruthú. Níor shuigh sé síos le haon cheann de na faighteoirí ioncaim bhunúsaigh agus é ar intinn tuiscint éigin ar a laghad a fháil ar an gcaoi a raibh an turgnamh ag obair nó fiú gan a bheith ag obair dóibh. Ach ó rinne sé a chinneadh, roinneadh líon méadaitheach scéalta pearsanta faoi cé chomh maith agus a bhí an turgnamh ag obair do na rannpháirtithe. Níl aon leithscéal ann anois dul ar aghaidh leis an gcinneadh seo i bhfianaise na scéalta dearfacha go léir atá ar fáil chun éisteacht leo agus foghlaim uathu.

Déanta na fírinne, tá Jessie Golem - duine de na faighteoirí ioncaim bhunúsaigh thuasluaite - ag úsáid a hioncaim bhunúsaigh anois chun an iliomad scéalta seo a bhailiú agus a roinnt mar chuid de thionscadal grianghrafadóireachta leanúnach atá tosaithe aici. Tugtar Humans of Basic Income ar an tionscadal (@HumansBasic ar Twitter) agus bhí tú ag féachaint ar na grianghraif agus tú á léamh seo. Tá Jessie tar éis tosú ar chamchuairt i ngach ceann de na réimsí píolótacha ioncaim bhunúsaigh chun bualadh le níos mó dá comhfhaighteoirí ioncaim bhunúsacha atá ag iarraidh a gcuid scéalta a roinnt go radhairc. Scéalta mar seo ceann de mháthair a bhí in ann a hiníon leanbh a choinneáil mar gheall ar ioncam bunúsach…

Daoine ar Bhun-Ioncam
Thug ioncam bunúsach deis dom mo thodhchaí a aisghabháil. Thug UBI dóchas dom todhchaí shlán agus níos fearr a sholáthar do mo chailín leanbh. Thug sé muinín dom mo leanbh a “choinneáil”, seachas a bheith iallach orm í a thabhairt suas lena uchtáil. Bhraith mo theaghlach faoiseamh aithne a bheith agam ar m’iníon agus bheadh ​​seans troda agam, mar mháthair shingil. Laghdaigh UBI mo dhúlagar, imní agus OCD go suntasach, rud a d’fhág go raibh rath ar cheangal slán idir mise agus mo chailín leanbh. Bhí mé in ann a bheith ina mam níos fearr, níos aireach; Dhírigh mé ar riachtanais mo linbh seachas athchromadh a dhéanamh ar mo riachtanais féin nár comhlíonadh. Mar thoradh air sin, is cailín folláin, dea-choigeartaithe í mo leanbh. Tá UBI DO LEANAÍ !! Thug UBI an mhuinín agus an IONAD dom iarratas a dhéanamh ar phost maith, agus a fhios agam go raibh líon sábháilteachta agam chun mise a ghabháil mura bhfaighinn an post. Chuir UBI deireadh leis an ngá atá agam an banc bia a úsáid - d’fhéadfainn “fíorbhia” a ithe. Thug UBI cead dom sábháil suas le haghaidh réamhíocaíochta ar theach.

Thug ioncam bunúsach muinín d’fhaighteoir ioncaim bhunúsaigh a leanbh a choinneáil. Stop ar feadh nóiméad agus smaoineamh ar sin. Bhí máthair in ann a leanbh a choinneáil mar gheall ar an bpíolótach ioncaim bhunúsaigh. Tá na héifeachtaí atá aige chomh mór sin, chomh maith leis na héifeachtaí nach mbíonn ioncam bunúsach acu.

Ní hé tionscadal Jessie an t-aon bhealach chun a fháil amach cad a bhí ag tarlú sa phíolóta ioncaim bhunúsaigh uathu siúd a bhí ag glacadh páirte ann. Tá blag curtha ar bun d’fhaighteoirí ioncaim bhunúsaigh chun a gcuid scéalta a roinnt faoin gcaoi ar athraigh a saol mar thoradh air. Tugtar Guthanna Bun-Ioncaim ar an mblag agus spreagaim gach duine a léann é seo chun na scéalta sin a léamh freisin, chun foghlaim duit féin go díreach ó fhaighteoirí an rud a dhiúltaíonn Doug Ford agus Lisa MacLeod a admháil, go n-oibríonn an t-ioncam bunúsach go follasach, agus ar na mílte bealaí ní oibríonn aon chóras maorlathach. de gheatairí agus sreangóirí-tarraingthe riamh.

Ina ionad sin ba mhaith le riarachán Ford go gcreidfeadh gach duine go bhfuil an turgnamh ioncaim bhunúsaigh ró-chostasach. Tá an smaoineamh ró-choitianta seo mícheart. Ní fhéachann sé ar éifeachtaí ioncaim bhunúsaigh, éifeachtaí a tógadh an turgnamh chun é a thomhas. Ó na cuntais tosaigh ar fhaighteoirí ioncaim bhunúsaigh, tá a fhios againn go raibh go leor den chéad uair cumasaithe chun tithíocht a fháil, fostaíocht a fháil, poist níos fearr a fháil, a gcuid oideachais a shaothrú, a gcuid scileanna a fheabhsú, ithe níos fearr, maireachtáil le níos lú struis , a ngnóthaí a thógáil, agus a gcuid airgid a chaitheamh ina ngeilleagair áitiúla. Is léir uaidh seo go léir gur dócha go mbeadh méadú tagtha ar ioncam cánach agus is dóigh go mbeadh laghdú tagtha ar chaiteachas ar chostais na bochtaineachta mar chúram sláinte agus coireacht.

Daoine ar Bhun-Ioncam

Tá costas iomlán na bochtaineachta ríthábhachtach chun costas an ioncaim bhunúsaigh a thuiscint. Dá mba é costas iomlán an turgnaimh ioncaim bhunúsaigh ná $ 150 milliún ag deireadh trí bliana, d’fhéadfadh sé sin a bheith costasach, ach cad a tharlódh dá bhfaighfí amach go dtitfeadh caiteachas in áit eile faoi $ 100 milliún, agus cad a tharlódh dá mbeadh ioncam cánach ó bhonn cánach níos mó agus an raibh OTI níos mó méadaithe faoi $ 100 milliún? Sa chás sin, ní bheadh ​​Ontario amach $ 150 milliún. Bheadh ​​sé suas $ 50 milliún níos mó ná mar a bheadh ​​mura mbeadh an turgnamh déanta aige. Bheadh ​​sé níos saibhre.

Is féidearthacht iomlán réadúil é teacht ar aghaidh le hioncam bunúsach. Meastar gurb é costas na bochtaineachta in Ontario $ 32- $ 38 billiún in aghaidh na bliana. Cad a tharlódh dá laghdódh an t-ioncam bunúsach ar fud Ontario an costas sin go $ 0, agus d’fhás OTI Ontario ó $ 652 billiún go $ 752 billiún? Nach fiú an toradh sin $ 43 billiún a infheistiú ar ioncam bunúsach le baint amach? Chiallódh Ontario le OTI níos airde per capita níos mó ioncaim cánach gan rátaí cánach aon duine a ardú. Níl Ontario gan ioncam bunúsach gan chostas. Níl an bhochtaineacht saor in aisce. Cosnaíonn an bhochtaineacht gach duine, i ngach áit, an t-am ar fad.

Is é an cumas an ríomh seo a dhéanamh ná an fáth go gcaithfidh Ontario go léir, agus Ceanada ar fad, a éileamh go leanfadh Ford den turgnamh. Sea, is éard atá i gceist le hioncam bunúsach níos mó airgid a chaitheamh, ach baineann sé le níos mó airgid a dhéanamh agus níos mó airgid a shábháil. Is í an cheist cé mhéad de gach ceann? Cad é an freagra? Sin an fáth a bhfuil turgnamh eolaíoch ann!

Ní féidir le muintir Ontario na freagraí a bheith ar eolas acu agus ní bheidh go deo, mura gcoinníonn Ford a gheallúint agus go bhfeicfidh sé an turgnamh go dtí go mbeidh sé críochnaithe. Má tá Ontario tuirseach as airgead a chaitheamh ní gá dó a chaitheamh, agus má theastaíonn uaidh a mhuintir agus a ghnóthais níos mó airgid a thuilleamh, déanfaidh sé gach a chaithfear a dhéanamh chun an gealltanas a choinneáil, an turgnamh a chríochnú, agus na faighteoirí ioncaim bhunúsaigh a shábháil . Ní amháin gur frith-eolaíocht é rud ar bith níos lú, tá sé coiriúil.

Daoine ar Bhun-Ioncam

Sin é an fáth freisin gur scríobh agus shínigh litir oscailte chuig Ford agus MacLeod bailiúchán de phríomh-imscrúdaitheoirí, foirne taighde, agus grúpaí geallsealbhóirí taobh thiar de thurgnaimh ioncaim bhunúsacha ar fud an domhain. Rachaidh an fhianaise a bhí á bailiú chun leasa ní amháin Ontario, ach an phláinéid.

Ní mór dúinn dearmad a dhéanamh riamh go mbaineann turgnamh le daoine le taighde ar ioncam bunúsach, agus caithfidh turgnamh den sórt sin na caighdeáin eiticiúla is airde a chomhlíonadh. Mar a dúradh sa litir oscailte, “tá caighdeáin maidir le hiompar eiticiúil turgnaimh shóisialta ina bhfuil daoine tagtha chun cinn go mór le blianta beaga anuas. Ní amháin go bhfuil an cealú ar neamhréir le dea-chleachtais idirnáisiúnta, ach sáraíonn sé beartas Cheanada féin maidir le turgnaimh eiticiúla a bhaineann le turgnaimh a bhaineann le daoine. "

Ní féidir neamhaird a dhéanamh air gur sárú eiticiúil den chineál is tromchúisí é turgnamh trí bliana a chealú a bhaineann le daoine beo, an cineál a d’fhéadfadh bás a fháil, go háirithe trí riosca méadaithe taomanna croí agus féinmharaithe.

In ainm na heolaíochta agus na heitice, agus toisc gur chosúil go raibh sé ag obair, ba cheart cealú an turgnaimh phíolótaigh ioncaim bhunúsaigh a aisiompú. Ach má dhiúltaíonn muintir Ontario brú leordhóthanach a chur ar Ford an rud ceart a dhéanamh, mar go bhfuil il-mhéaraí in Ontario agus i nDlísheomraí Tráchtála ag tosú ag pléadáil cheana féin, agus má tá an dlí dlí caingean aicme á thabhairt cheana féin i gcoinne riarachán Ford mar gheall ar shárú theipeann ar chonradh a lámh a chur i bhfeidhm freisin, ansin beidh ar an rialtas cónaidhme céim isteach agus a chinntiú nach dtiocfaidh deireadh le hioncam bunúsach in Ontario an 31 Márta, 2019, ach ina ionad sin críochnóidh sé mar a dearadh i dtosach é ag deireadh trí bliana mar a gealladh.

Rinneadh geallúintí. Briseadh gealltanais. Caithfear na gealltanais sin a choinneáil. Cibé áit a bhfuil cónaí ort, áit ar bith ar domhan, déan gach is féidir leat chun é seo a chur ina cheart. Chomh maith leis na naisc atá san áireamh cheana féin, bain úsáid as na cinn thíos freisin. Sínigh na hachainíocha, cuir leis na tiomsaitheoirí ciste, mar is fearr leat, déan iad a roinnt agus a atweetáil, cibé rud is féidir leat a dhéanamh chun cabhrú leat, déan é sin le do thoil.

Sábháil faighteoirí an phíolóta ioncaim bhunúsaigh. Comhlánaigh an turgnamh.

Coinnigh an gealltanas.

Fan suas chun dáta ar an nuacht OBIP is déanaí lena n-áirítear sonraí suirbhé neamhoifigiúla

Tiomsaitheoir airgid le haghaidh táillí dlí caingean dlí:

Cúig achainí is féidir leat a shíniú agus a roinnt:

An bhfuil ceist agat faoi ioncam bunúsach neamhchoinníollach? Féach mo Cheisteanna Coitianta:

Scríobhadh an post seo a bhuíochas d’ioncam bunúsach crowdfunded. Féadfaidh tú tacú leis in éineacht le m’abhcóideacht uile ar ioncam bunúsach le gealltanas pátrún míosúil $ 1 + nó síntiús le mo chiste taistil abhcóideachta UBI.

An cruthaitheoir ábhair tú? Bí le Patreon, ansin bí liom chun Gealltanas Cruthaitheoir Patron BIG a ghlacadh ar ioncam bunúsach!

Buíochas speisialta le: Haroon Mokhtarzada, Steven Grimm, Andy Stern, Stephen Starkey, Larry Cohen, Floyd Marinescu, Aaron T. Schultz, Topher Hunt, Gisele Huff, Robert Collins, Kian Alavi, Stephane Boisvert, Justin Walsh, Daragh Ward, Jordan Lejuwaan , Joanna Zarach, Ace Bailey, Daryl Smith, Albert, Peter T. Knight, Danielle agus Michael Texeira, Jack Canty, Paul Godsmark, Vladimir Baranov, Rachel Perkins, Chris Rauchle, David Ihnen, Sylvain Barone, Michael Hrenka, Natalie Foster, Reid Rusonik, Matt DeKok, Daniel Brockman, Carrie Mclachlan, Michael Honey, George Scialabba, Che Wagner, Gerald Huff, Will Ware, Joe Ballou, Richard Just, Jack Wagner, Grey Scott, Catherine MacDonald, Max Henrion, Arjun Banker, Dan O ' Sullivan, Chris Smothers, Alvin Miranda, Kai Wong, Jill Weiss, Nicolas Pouillard, Christopher Anderson, MARK4UBI, Elizabeth Balcar, Robin Ketelaars, Georg Baumann, Lisa Hallman, E. Davies, Dylan Taylor, Bryan Herdliska, Mark, Kirk Israel, Valentina Petricciuolo, Elizabeth Corker, Kev R. oberts, Chris Boraski, Lee VilliHaukka, Casey L. Young, Robert F. Greene, Oliver Bestwalter, Thomas Welsh, Walter Schaerer, mo mhaoinitheoirí eile go léir as a dtacaíocht, agus mo pháirtí iontach, Katie Smith.

Ar mhaith leat d’ainm a fheiceáil anseo freisin?

Scríobhann agus labhraíonn Scott Santens faoin smaoineamh ar ioncam bunúsach neamhchoinníollach. Is féidir leat é a leanúint ar Meán, Twitter, Facebook, Huffington Post, TechCrunch, Futurism, Steemit, Twitch, nó Reddit áit a bhfuil sé ina mhodhnóir don phobal / r / BasicIncome de níos mó ná 50,000 síntiúsóir.

Ag iarraidh ar dhaoine eile an t-alt seo a léamh? Cliceáil agus coinnigh an cnaipe bualadh bos le do thoil.