Teip ar Oideachas Mionlaigh sna SA

Súil spéisiúil Paul Tough ar an áit a dtrasnaíonn sé rang, cine agus oideachas.

Grianghraf le NeONBRAND ar Unsplash

Tugann What's It Takes le Paul Tough tráchtaireacht léargasúil ar na saincheisteanna deacra a théann i bhfeidhm ar oideachas mionlaigh anois.

Sonraíonn sé an éifeacht atá ag deighilt de facto i gcáilíocht an oideachais a fhaigheann mionlaigh mar Blacks agus Hispanics agus na tionchair shocheacnamaíocha chomh maith le difríochtaí cultúrtha a iomadaíonn an bhearna seo i gcáilíocht an oideachais.

Tosaíonn docht:

“Ar go leor bealaí, bhí a mic agus a n-iníonacha ag fás aníos mar a bhí i gCeanada, ceithre scór bliain roimhe sin, cúpla míle ar shiúl sa Bronx Theas: scoite amach ó Phríomhshruth Mheiriceá, a gcuid todhchaí srianta ag scoileanna faoi bhun caighdeáin, teaghlaigh éagobhsaí, agus a cathair deighilte ”(2).

Tá an deighilt chórasach a bhaineann le mionlaigh chomh dúthrachtach agus chomh suntasach sin go raibh oifigigh chathrach ag féachaint ar scóir thástála tríú-ghrádóirí i scoileanna bochta d’fhonn a fháil amach cé mhéad cealla príosúin a bheadh ​​ag teastáil sa todhchaí (docht 15).

Téann Geoffrey Ceanada ar thuras ina chuid iarrachtaí coinníollacha dosháraithe chóras oideachais Harlem a athchóiriú ionas nach mbeidh mionlaigh faoi réir na bhfórsaí idirdhealaitheacha intuigthe seo a thuilleadh. Tugann leabhar Tough cuntas ar na saincheisteanna sóisialta agus eacnamaíocha a bhaineann le mionlaigh ó ghluaiseacht shóisialta aníos agus a chuireann srian orthu, agus taispeánann sé réiteach a thug Geoffrey Canada le linn a thaithí le Promise Academy.

Foinse: Crios Leanaí Harlem

Chun tús a chur, lig dúinn na difríochtaí sóisialta agus eacnamaíocha atá i bhfeidhm atá freagrach as an mbearna seo sa ghnóthachtáil do mhic léinn mionlaigh agus bán a léiriú. Smaoinigh ar an mbuntáiste iomaíoch láithreach a dheonaíonn acmhainní eacnamaíocha, a leagann Ceanada béim air:

“… Na mílte leanbh a bhí ag fás aníos i Harlem i mbochtaineacht, agus na páistí ina gcónaí faoi bhun an 110ú Sráid, bán den chuid is mó, go maith as, le buntáistí le feiceáil agus dofheicthe a thug scáth dóibh cibé áit a ndeachaigh siad” (docht 18).

Leanann sé ar aghaidh ag comparáid a dhéanamh idir na difríochtaí ollmhóra idir ioncaim bhliantúla bán: $ 284,000 agus dubh: $ 31,000 teaghlach. Níl aon chomhionannas iomaíoch ann idir an dá rás seo. Is é aidhm Cheanada an bhearna gnóthachtála sin a aisiompú go hiomlán trína thionscnamh polaitiúil agus oideachais, Crios Leanaí Harlem. Nuair a dhéantar na cúiseanna leis an mbearna feidhmíochta seo idir na daoine saibhir agus na daoine bochta a mheas, tá dhá fhéidearthacht ann:

“Cuireann míniú amháin an milleán ar fhórsaí cumhachtacha eacnamaíocha agus sóisialta nach bhfuil faoi smacht aon duine amháin… Is é an míniú contrártha ar bhochtaineacht Mheiriceá ná gur drochchinntí daoine bochta féin is cúis leis… Má tá an teoiric seo ceart, ní bileoga eolais an drochriachtanas. , ach treoir mhorálta agus rialacha dochta ”(docht 24).

Agus is é sin go díreach atá Ceanada ag iarraidh a dhéanamh, leis na rátaí réalteolaíocha coireachta agus dúnmharaithe in Harlem agus an t-aistriú ó phoist déantúsaíochta a raibh fostaíocht dhubh acu, bhí laghdú tagtha ar na modhanna sóisialta agus eacnamaíocha a bhí ag mionlaigh maidir le soghluaisteacht.

Grianghraf le ShareGrid ar Unsplash

Ansin téann Tough isteach in anailís staitistiúil ar na feiniméin agus na méadrachtaí sóisialta a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis leis an mbearna mhíchothrom seo san oideachas: exodus daoine geala agus teaghlaigh meánaicmeacha eile ó Harlem, an tástáil IQ ar fhaisnéis, líon na spreagadh vs díspreagadh agus mar sin de. Tugtar na samplaí agus na treochtaí seo go léir chun seasamh tosaigh mhíbhuntáiste thodhchaíochtaí na leanaí a bhfuil sé ag iarraidh iad a athrú a léiriú.

An Fadhbanna atá os comhair an Acadaimh Gheall

Ag dul ar aghaidh, tá buanna an leabhair ina bhformáid cur i láthair. Cuireann sé fianaise staitistiúil agus phearsanta ar fáil dúinn ar na saincheisteanna a bheidh le sárú ag daoine atá i mbochtaineacht - mionlaigh go minic. Ansin, tugann sé réiteach Cheanada ar na fadhbanna seo agus é ag réabhlóidiú na modhanna teagaisc in Harlem le linn a thionscnaimh Promise Academy. Tugtar léargas dúinn ar fhréamhacha uathúla Cheanada féin agus ar a shinsearacht dhomhain a théann siar go dtí na scairshealbhóirí ag deireadh an 19ú haois. Cuireann sé béim ar cheann de na príomhcheisteanna mar neamhábaltacht an tuismitheora bochtaithe a leanbh nó a leanbh a theagasc go maith:

“Ach, dar le Harlem, is é fírinne an scéil nach bhfuil an chuid is mó de thuismitheoirí bochta, dubha na comharsanachta ag ullmhú a gcuid leanaí agus leanaí go leordhóthanach le go gcuirfí oideachas orthu…” (docht 104).

Arís eile, imríonn tosca sóisialta agus cultúrtha an léirmhíniú seo: ní spreagann tuismitheoirí a bpáiste a bheith níos fiosrach ó “Cén fáth?” meastar go bhfuil ceisteanna drochbhéasach nó go gcreideann tuismitheoirí go gceaptar go bhfuil oideachas ar scoil amháin agus ní sa bhaile (Deacair 105). Ansin aistrítear réiteach Cheanada, a thuras, agus a eispéireas pearsanta go scéal cosúil le cuimhní cinn chun a thaispeáint dúinn conas is féidir coinníollacha den sórt sin a mhaolú nó a mhaolú.

Foinse: Comhaltacht Albert Schweitzer

Taispeánann an dara leath den leabhar (Caibidil 5 go 10) dúinn an próiseas agus an streachailt trínar féidir le Ceanada cuidiú leis na mic léinn bochta seo a bheith oilte agus rathúil. Tagann na codanna is léargasúla den leabhar ón streachailt a bhíonn ar Cheanada le linn a phróisis oideachais: “

Bhí ráthaithe ag Geoffrey Ceanada go ndéanfadh gach mac léinn a théann isteach sa séú grád céim amach ón scoil ard… Ach anseo bhí mic léinn sa séú grád ag léamh ar leibhéal dara grád - léamha leanaí aon bhliain déag d’aois cosúil le leanaí seacht mbliana d’aois… ”(docht 133).

Trí na bearnaí ollmhóra gnóthachtála seo a shárú ina chuid scéalta tugtar samhail fhéideartha dúinn a d’fhéadfaí a eachtarshuíomh chun leasa mac léinn eile.

Modheolaíochtaí Teagaisc le haghaidh Rannpháirtíochta

Thairis sin, tagann na gnéithe is tiamhaí den leabhar ón bpróiseas teagaisc ag Promise Academy.

Smaoinigh ar an malartú idir an tUasal U agus a mhic léinn:

" 'Mílte?' thundered Mr U sounding outraged. Ba é seo ceann de na cleasanna ab fhearr leis: nuair a fuair duine freagra ceart faoi dheireadh, chuirfeadh sé ionadh air, mar a bhí an freagra chomh fada sin ní fhéadfadh sé a chreidiúint go raibh duine ar bith amaideach go leor chun é a mholadh ”(docht 138).

B’fhéidir go bhfuil cuma an-ghéar ar mhodh an Uasail U, ach déanann sé dhá rud a chur i gcrích: déanann sé tástáil go bhfuil an dalta fíor-eolach ar a bhfreagra agus a ábhar agus nach bhfuil sa fhreagra ach buille faoi thuairim, agus cruthaíonn sé mothú muiníne sa mhac léinn a bheith aige fuair sé é ceart in ainneoin ghníomh an Uasail U. Déantar scéalta mar seo do na hábhair go léir: Béarla, na healaíona, matamaitic agus mar sin de.

Tá taithí agus streachailt Cheanada ag teacht le mo chuid féin agus leis na cásanna a ndearna muid staidéar orthu sa rang. Ar dtús, tugaim teagasc do pháistí i bpobal díothachta agus bocht: is cinnte go mbím ag streachailt agus an bhearna gnóthachtála do na leanaí seo agus iad ag iarraidh an t-ábhar nua a fhoghlaim.

Bianna sláintiúla i gcodarsnacht; Grianghraf le Jannis Brandt ar Unsplash

Is minic go mbraitheann siad go bhfuil siad dímhisneach agus nach bhfuil siad in ann a bheith rathúil mar gheall ar a seasamh. Le linn am lóin, is minic a bhrúitear ar na leanaí seo bia dramhbhia a cheannach mar sceallóga nó sóid in ionad roghanna níos sláintiúla cosúil le torthaí mar gheall ar na costais.

Baineann sé seo le feiniméan na milseoga bia atá mionsonraithe sa léacht. Faoi dheireadh, is minic a bhíonn deacrachtaí ag go leor teaghlach agus daoine gan dídean le hiompar. Taispeánann an físeán WWYD - Hurting the Homeless na heasnaimh mhorálta thromchúiseacha i ndaoine aonair a roghnaíonn ionsaí a dhéanamh ar dhaoine gan dídean gan aon bhunús, ag bagairt ar a sábháilteacht agus a sláinte.

Cuireann an foréigean seo agus na heasnaimh bhia agus taistil seo isteach ar chumas an mhic léinn foghlaim, agus léiríonn sé seo ceann de na coincheapa ranga a bhí foghlamtha againn: ordlathas riachtanas Maslow. Ní féidir leat tosú ag obair ar fhéinréadaithe trí fhoghlaim nuair nach bhfuil do bhunriachtanais fhisiciúla, shábháilteachta agus shóisialta gar do bheith sásta fós. Léiríonn an tsamhail shíceolaíoch seo an fáth nach bhfuil go leor leanaí bochta, mar gheall ar an imthosca socheacnamaíoch - in ann a n-aird ar fad a chur ar fhoghlaim.

Plé

Cé go dtugann leabhar Tough forbhreathnú agus anailís an-chuimsitheach ar na saincheisteanna a bhaineann le mionlaigh an lae inniu, tosaíonn a fhianaise staidrimh agus a éilimh sa dara leath den úrscéal, chomh maith leis an bhfís níos mó. Tá sé níos deacra toradh a dhearbhú gan an fhianaise tacaíochta ar threochtaí reatha agus staidéir socheolaíochta in oideachas mionlaigh.

Cé go bhfaca muid rath in Acadamh an Gheall, ní thugtar mórán sonraí dúinn maidir le todhchaí na ndul chun cinn oideachasúil leasaitheach seo ná conas a d’fhéadfaí an rath seo a mhacasamhlú ar scála níos mó ionas go mbeidh ceist níos mó na bochtaineachta, an chine agus an deighilte de facto ann réitithe. Ag leibhéal an cháis, ní léiríonn iarrachtaí Cheanada - cé go bhfuil siad ionmholta - ach titim ceartaithe san fharraige ar fhadhbanna atá i láthair na huaire i gcórais scolaíochta agus i gcoláistí, is é scóip an leabhair comparáid idir na saincheisteanna a bhfuil sé ag iarraidh aghaidh a thabhairt orthu agus a laigí.

Machnaimh

Chun mo mhachnamh féin a dhéanamh ar an úrscéal seo agus a ábharthacht phearsanta domsa, is cinnte go soláthraíonn sé samhail oiriúnach - i gcomhar le córais teagaisc Bloom - ar na intricacies a bhaineann le hoideachas a thabhairt do leanaí faoi mhíbhuntáiste agus atá bocht. Léiríonn modhanna nuálacha teagaisc Cheanada agus an t-atmaisféar uathúil a chruthaigh sé in Promise Academy caighdeán a bhfuil súil agam aithris a dhéanamh leis na mic léinn a mbím ag múineadh dom féin gach seachtain.

Chomh maith leis an bhfeasacht a thugann an leabhar dom maidir leis na tosca socheacnamaíocha atá intuigthe agus teibí go minic, creidim go léiríonn na teicnící teagaisc a chuireann Ceanada chun cinn samhlacha follasacha foghlama Bloom. Díríonn Tacsanomaíocht Bloom ar dhifreáil idir leibhéil arda - cruthú agus meastóireacht - agus leibhéil ísle - anailísiú, cur i bhfeidhm, tuiscint agus eolas - ar phróiseáil acadúil.

Ansin, tá sé loighciúil leanaí a mhúineadh ar bhealach a thugann na scileanna próiseála ísealleibhéil sin dóibh sula mbeifear ag súil le scileanna ardleibhéil ar bith, ós rud é go gcruthaítear scileanna ardleibhéil ó idirghníomhaíocht agus teaglaim na bpróiseas leibhéal níos ísle. Seo an smaoineamh é a mhúineadh do mhic léinn, “conas smaoineamh” a mhúineadh dóibh ionas go mbeidh siad in ann a gcuid smaointe féin a shintéisiú.

Trí na heilimintí seo a chomhcheangal agus iad a úsáid i mo thaithí le mic léinn faoi mhíbhuntáiste a theagasc tabharfaidh mé paraidím dom ar féidir liom mo theicnící teagaisc a mhodhnú agus a leathnú chun freastal níos fearr ar riachtanais na mac léinn sin.