Is dubhach na Ceannlínte Maidir le Glasraí agus Dúlagar a léamh: Freagra na Meán i ndiaidh “Cad é an tSláinte”

Splanc nuachta. Rinneadh tástáil ar shonraí dúlagar féin-thuairiscithe a díorthaíodh ó ghrúpa fear nach raibh aon tuairim acu faoin sainmhíniú ar aiste bia vegan le scála dúlagar a dearadh do mhná iarbhreithe gan aon sonraí ar leibhéil cholesterol agus B12. Fuarthas comhlachas idir aistí bia vegetarian agus dúlagar. Tá ceannlínte ar fud an domhain ag pléascadh na nuachta seo amhail is gur staidéar ionchasach agus randamach a bhí anseo. Níl áit ar bith sna tuairiscí sna meáin ar thráchtanna ar theorainneacha móra an tacar sonraí a aithníonn na húdair. I measc na gceannlínte sna meáin bhí “Is dóichí go mbeidh glasraí trua” go “Is dóichí go mbeidh dúlagar ar dhúlagar” go “Rabhadh aiste bia Vegan: is é seo an fáth gur chóir duit a bheith ag ithe feola rua” cé go raibh an oiread sin veigeáin sa staidéar a dhéanamh go raibh siad cnapáilte isteach san ainmniú vegetarian. Foilsíodh staidéar ar mhéid níos mó fós in 2015 ag taispeáint comhlachas de phatrún aiste bia pro-vegetarian le níos lú dúlagar. Is beag a bhí sna ceannlínte ansin agus gan ton ionsaitheach agus géire na seachtaine seo caite. Cá raibh an ceannlíne faoi “Tá itheoirí feola trua”? Cad atá suas leis na meáin agus a gclaonadh dealraitheach?

Bhailigh an staidéar atá i gceist sonraí faoi 9,668 comhpháirtí fireann de 14, 541 bean torracha a leanadh i Sasana (cén fáth nár ghlac beagnach 5,000 fear páirt?). Iarradh orthu a thuairisciú an raibh siad vegan, vegetarian nó neamh-vegetarians. Cé gur ar éigean gur ábhar magadh a bhí ann i dtéarmaí cháilíocht an tacar sonraí, léirigh 72% de na vegans féin-thuairiscithe go bhfuil feoil dhearg á ithe faoi láthair. Tá an fíric thábhachtach seo curtha sa chuid den phlé, agus níor luadh riamh sna tuairiscí sna meáin, ach is léir gur grúpa mearbhall fear é seo nach raibh aon tuiscint dealraitheach acu ar cad is aiste bia vegan ann. Déanta na fírinne, thuairiscigh an cohórt vegetarian gur ith siad ispíní nó borgairí i 7% de na freagróirí, pióg feola i 10%, éanlaith chlóis i 12% agus iasc agus bia friochta i mbreis agus 50% de na fir. Bhí scóir dúlagar níos airde ag fir a d’fhreagair mar veigeatóirí ar an meán ná neamh-veigeatóirí agus socraíodh cóimheas odds (OR) de 1.7 le haghaidh scór dúlagar measartha nó ard ar an gceistneoir. Is féidir a cheistiú an bhfuil brí le OR de 1.7 fiú, ar a laghad i dtuairim an údair Nina Teicholz, a rinne a hathbhreithniú ar an scannán What The Health, a ghrádú ar na staidéir eolaíochta sa chlár faisnéise le cóimheas <2 mar “ró-lag” a bheith iontaofa ”. Cuimhnigh ar chairde, tá leabhar le díol ag Teicholz agus mar sin cuidíonn bualadh an scannáin lena díolacháin.

Ar ais ar aiste bia agus dúlagar. In 2015 thuairiscigh an tionscadal SUN ar chohórt de chéimithe ollscoile saor ó dhúlagar tar éis 10 mbliana le ceistneoirí bia agus rinneadh measúnú orthu le haghaidh diagnóis nua ar dhúlagar. Ba iad na cóimheasa guaise do phatrún aiste bia pro-vegetarian ná 0.74, nó riosca laghdaithe dúlagar leis an réim bia is mó plandaí. Sa staidéar seo, ní raibh patrúin aiste bia féin-thuairiscithe ach sannadh iad ar mhodh scórála réamhshocraithe.

Léirigh staidéir eile níos lú struis agus imní sna daoine a itheann aiste bia vegan, agus i dtriail randamach ionchasach ar idirghabháil cothaithe ar feadh 18 seachtaine, léiríodh táirgiúlacht fheabhsaithe ag an obair agus níos lú dúlagar agus imní ar aiste bia bunaithe ar phlandaí.

Mar sin an bhfuil trua ag veigeatóirí i ndáiríre? Ar chóir dóibh tosú ag ithe feola rua? Ar chóir rabhadh a thabhairt dóibh? Nó an fearr eolaíocht amhrasach a thógáil i gcomhthéacs léargas mór ar na sonraí? An dtugann an chuid is mó de na sonraí le fios go mbíonn na gormacha mar thoradh ar aiste bia saibhir i gormáin? Is é mo thuairim go bhfuil claontacht na meán chun sochair sláinte aiste bia plandaí a lascainiú láidir agus forleatach. Cuireadh fáilte roimh an gcéad fhreagra ar fhoilsiú Chomhairleach an Uachtaráin ar Chumann Croí Mheiriceá le ceannlínte a bhí cruinn go leor agus tuarascáil an phainéil eolaíochta á ghabháil agus seachtainí ina dhiaidh sin ag magadh faoin eagraíocht as trácht i mír amháin as 25 leathanach ar luach ola cnó cócó. Tharla an tonn chéanna mar fhreagra ar an scannán What The Health. Cuireadh fáilte roimh an gclár faisnéise seo le preas dearfach ach is rás gasta agus buile é an cúlslais chun tionscal, údair agus díolacháin aon rud a bhaineann le feoil, uibheacha agus déiríocht a chosaint. Go dtí seo, rachaidh mé ar phlandaí a ithe, ag cur buíochais in iúl do mo chairde, d’othair, agus do chomhghleacaithe a dhéanann an rud céanna, agus a fhios agam gur cosán é chun sláinte, caomhnú an phláinéid, agus vóta chun deireadh a chur le fulaingt ainmhithe mothaitheacha éigeantacha saol cruálach agus do-ghlactha a bheith agat. Gach cúis le bheith sásta.