Nuashonrú Tionscadal Ráithiúil Aergo a scaoileadh do R1 2019

Tuarascáil iomlán le sonraí ar ár bhfeidhmíocht in 2018, staid airgeadais, straitéis 2019 maidir le dul ar aghaidh, agus go leor eile.

Geallsealbhóirí Aergo, a chara,

Tá áthas orainn inniu ár gcéad Nuashonrú Ráithiúil Tionscadail (QPU) a scaoileadh. Is é cuspóir na tuarascála seo atá ceangailte thíos agus QPUanna sa todhchaí ná ár bpríomhghrúpaí geallsealbhóirí a nuashonrú maidir lenár bhfeidhmíocht, bainistíocht agus seasamh airgeadais an tionscadail, an chaoi a leanaimid orainn ag feidhmiú mar eagraíocht neamhbhrabúis agus chun tuilleadh mionléirithe a dhéanamh ar an croí-fhealsúnachtaí a threoraíonn ár straitéis amach anseo.

Creidimid i dtrédhearcacht agus oscailteacht.

Tá muinín, trédhearcacht agus cuntasacht ar chuid de na prionsabail is tábhachtaí i dtionscadal Aergo. Mar thionscadal fadtéarmach atá ag iarraidh éiceachóras foinse oscailte féinchothabhálach a chruthú timpeall ar ár n-ardán, tá cuntasacht dúinn féin agus dár ngeallsealbhóirí araon ríthábhachtach. Féachann Eagraíocht Aergo leis an éiceachóras foinse oscailte seo a thiomáint ar a turas chuig féin-leordhóthanacht ag baint úsáide as cuid de na cleachtais rialachais is fearr is féidir, d’aon tionscadal a bhfuil baint aige le blockchain agus atá dírithe air.

Déanaimid ár ndícheall an tionscal a threorú trí mhúnlaí oibríochta agus cumarsáide a leanúint nach bhfuil go leor tionscadal eile in ann a mheaitseáil. Is é an aidhm atá againn muinín a chothú, ní amháin inár bpobal, ach freisin i dtionscal níos géire ina bhfuil trédhearcacht lárnach dá luach a mholadh. Déanta na fírinne, is iad muinín agus trédhearcacht na príomhchúiseanna lena bheith ann sa chéad áit.

Tosaíonn an QPU seo le litir tosaigh uaim féin ina labhraím faoi scéal Aergo, agus cén fáth ar roghnaigh muid tosú ag scaoileadh nuashonruithe rialta ar fhaisnéis a d’fhéadfadh cuid a mheas a bheith íogair ó thaobh na tráchtála de. De ghnáth ní fhaightear doimhneacht an nochtaithe i dtuarascáil mar seo ach i dtuarascálacha a roinneann cuideachtaí go hinmheánach le scairshealbhóirí agus le baill an bhoird.

Sa tuarascáil seo, clúdaímid cúpla ábhar tábhachtach a fhéachaimid le nuashonrú rialta a dhéanamh ar ár ngeallsealbhóirí, agus d’fhonn fanacht trédhearcach agus iad a choinneáil suas chun dáta le stádas thionscadal Aergo. Sa QPU seo clúdaímid:

  • Mar a d'fheidhmigh Aergo in 2018
  • Tuilleadh sonraí faoi chomhpháirtíocht straitéiseach Aergo le Blocko (comhaontú gnó atá ann cheana, agus leathnú an chomhaontaithe gnó anois)
  • Achoimre ar chúrsaí airgeadais Aergo 2018 (cúlstóras airgeadais, úsáid fáltas díolachán comhartha, méadrachtaí comhartha nuashonraithe agus ár mbainistíocht punainne nua)
  • Achoimre chuimsitheach ar straitéis dul ar aghaidh Aergo do 2019 lena n-áirítear a ionchas caiteachais (samhail oibríochta, tógáil teicneolaíochta, tógáil éiceachórais, custaiméirí luath-tí solais, plean airgeadais, fáltais a úsáid)

Cliceáil anseo chun Nuashonrú Ráithiúil Tionscadal Ráithiúil Aergo Q1 2019 a léamh

Ceisteanna

Le cúpla lá anuas, fuaireamar roinnt imní ónár bpobal faoi ghnéithe éagsúla de thionscadal Aergo. Táimid thar a bheith sásta aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní seo go léir. Tabharfar aghaidh ar na hábhair imní a fuaireamar in alt a chuirtear ar fáil thíos. Ina theannta sin, impímid ar ár bpobal (agus geallsealbhóirí eile) leanúint ar aghaidh ag ardú aon cheisteanna atá acu. Déanaimid ár ndícheall gach ceist a fhreagairt ar bhealach oscailte, macánta agus trédhearcach.

Tá roinnt nithe ann fós nach mór a choinneáil faoi rún d’fhonn cloí le srianta dlí nach mór dúinn cloí leo d’fhonn a chinntiú gur féidir leis an tionscadal seo fanacht ag feidhmiú. Déanfaimid iarracht ár bpobal a chur ar an eolas faoin bhfaisnéis uile is féidir linn a sholáthar ag an am áirithe seo.

Iarraimid freisin go bhfanfaidh ár bpobal foighneach linn nuair a bhíonn imní orthu sa todhchaí. Cé go mbíonn sé i gcónaí sásta teagmháil a dhéanamh lenár bpobal, teastaíonn comhairliúchán nó ceadú dlíthiúil agus airgeadais chun aghaidh a thabhairt ar roinnt ceisteanna. Níl costais ama cuid de na comhairliúcháin seo saor.

Beimid ag óstáil seisiún AMA inár ngrúpa Telegram (t.me/aergoofficial) Dé Céadaoin, 9 Eanáir, 2019, ag 09:00 GMT. Tá sé beartaithe againn leanúint le seisiúin AMA mar seo a óstáil. Is é an bealach is fearr le bheith ar an eolas faoi na seisiúin AMA seo sula dtarlaíonn siad ná sinn a leanúint ar Twitter.

Aghaidh a thabhairt ar Phríomhcheisteanna ónár bPáirtithe Leasmhara