Seolann ResearchProof a Chlár Ceannródaithe chun torthaí eolaíochta a roinnt go luath

Ligeann an Clár Ceannródaithe ResearchProof údarú torthaí eolaíochta aonair, diúltacha, idirmheánacha agus iomlána a thaispeáint agus iad a roinnt leis an bpobal eolaíochta

Clár Ceannródaithe ResearchProof

Is féidir le grúpaí eolaíochta, eolaithe aonair nó institiúidí acadúla páirt a ghlacadh anois sa Chlár Ceannródaithe ResearchProof, arb é atá ann roghnú agus foilsiú torthaí idirmheánacha, diúltacha agus aonair chomh maith le haon ábhar eolaíoch eile, a chuireann cáil nua agus córas luaíochta d’údair agus piaraí i bhfeidhm. -reviewers.

Déantar torthaí iarrthóirí a chosaint ar dtús trí theicneolaíocht blockchain agus cripteagrafach a úsáid chun ligean d’údair údar an tsaothair a léiriú. Ansin ullmhaíonn an Fhoireann ResearchProof torthaí le foilsiú ar an ardán, le comhoibriú na n-údar. Nuair a bhíonn an toradh réidh, iarrtar údar ar údar sula ndéanfaidh siad an toradh le feiceáil ar an ardán.

Tugtar rochtain saor in aisce do gach rannpháirtí sa chlár ar sheirbhís Chlárlann ResearchProof le linn ré an chláir. Gineann seirbhís na Clárlainne stampa ama neamh-infhíoraithe, bailí go dlíthiúil agus go hidirnáisiúnta chun údar an ábhair eolaíoch a chruthú sula scaiptear é (e.g. dréachtaí nó réamhphriontaí páipéar, cód, cur i láthair, réamhthorthaí nó torthaí diúltacha, srl).

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi conas páirt a ghlacadh sa Chlár Ceannródaithe ResearchProof, scríobh r-phost chuig [email protected] le do thoil.

Cur chuige ilchisealach i dtreo Rochtana Oscailte

Is é aidhm an tionscadail ResearchProof (RP) teicneolaíocht blockchain a úsáid chun comhroinnt torthaí aonair, idirmheánacha, diúltacha agus iomlána a shruthlíniú, luas an táirgeachta eolaíoch a bhrostú agus ligean do ghlacadh torthaí níos tapa. Chun eolaithe a spreagadh chun torthaí a roinnt, soláthraíonn an t-ardán leibhéil éagsúla oscailteachta do sheirbhísí éagsúla:

· Ligeann Clárlann RP d’eolaithe stampa ama neamh-infhíoraithe, bailí go dlíthiúil agus go hidirnáisiúnta a ghiniúint chun údar an ábhair eolaíochta a chruthú sula scaiptear é (e.g. dréachtaí nó réamhphriontaí páipéar, cód, cur i láthair, réamhthorthaí nó torthaí diúltacha, srl). Tá na torthaí a taisceadh le seirbhís na Clárlainne criptithe agus níl siad le feiceáil go poiblí. In éineacht le cosaint údar, tugann an tseirbhís seo deis d’eolaithe a bheith níos muiníní as a dtorthaí a roinnt tar éis dóibh cruthúnas údair a ghiniúint.

· Ligeann Stór RP a fhoilsiú saor in aisce ar an ardán de thorthaí diúltacha, aonair, idirmheánacha nó iomlána nach ndéantar athbhreithniú piaraí orthu. Féadfaidh an grúpa a thaisc an toradh cinneadh a dhéanamh an bhfuil torthaí le feiceáil go hoscailte, nó an bhfuil siad inrochtana ach ar údarú. Léiríonn Stór RP réiteach idirmheánach idir príobháideacht iomlán agus foilsiú rochtana oscailte.

Is dialann Rochtana Oscailte, athbhreithnithe ag piaraí é RP Journal (nach bhfuil ar fáil go poiblí fós) inar féidir torthaí aonair, idirmheánacha, diúltacha agus iomlána a fhoilsiú. Déantar piarmheasúnú ar na torthaí go léir a chuirtear chuig an dialann, agus foilsítear na torthaí go léir atá cruinn ó thaobh na heolaíochta de. Ní íocann an grúpa as a fhoilsiú ach má ghlactar leis an toradh. Tugann RP Journal luach saothair i gcónaí do gach athbhreithneoir piaraí.

Is é aidhm an chur chuige ilchisealaigh seo píblíne a thairiscint a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca d’eolaithe torthaí a roinnt leis an bpobal eolaíochta a d’fhanfadh murach sin neamhnochta, dofheicthe agus anaithnid, ag cruthú iarrachtaí dúblacha ar fud an domhain agus dá bhrí sin cur amú acmhainní daonna agus eacnamaíocha. .