Athbhreithniú Piaraí Scolártha trí Chlárlanna Curadóireachta *.

San fhoilsitheoireacht eolaíoch, úsáidtear an próiseas athbhreithnithe piaraí chun cáilíocht foilseacháin áirithe a ráthú, bíodh sé ina alt irise, clár do chomhdháil eolaíochta nó stór sonraí agus cód.

Tá go leor leaganacha den phróiseas athbhreithnithe piaraí ann. Tá an aidhm chéanna acu uile: cuidiú leis an meastóireacht ar cheart glacadh le píosa áirithe taighde san fhoilseachán atá i gceist.

Roinnt Fadhbanna le hAthbhreithniú Piaraí

Cé gur úsáideadh athbhreithniú piaraí san am atá caite chun leasa an phobail léannta, tá roinnt fadhbanna ann le hathbhreithniú piaraí:

 1. Is féidir le hathbhreithniú piaraí a bheith costasach. Níl sé éasca próisis athbhreithnithe piaraí a fheidhmíonn go maith a chur i bhfeidhm. Tógann siad am agus acmhainní. Mar thoradh air sin, úsáidtear tithe foilsitheoireachta idirnáisiúnta in athbhreithniú piaraí éifeachtach den chuid is mó in irisí ardphraghais.
 2. Moillíonn athbhreithniú piaraí an taighde. Am slánúcháin chun píosa scoláireachta a athbhreithniú go dtí go bhfoilseofar é ró-fhada go minic.
 3. Bogann athbhreithniú piaraí dioscúrsa eolaíoch taobh thiar de bharraí dúnta. Is minic nach seoltar tuairimí ó léirmheastóirí ach chuig an eagarthóir agus chuig an údar. Ní fheicfidh an léitheoir ginearálta iad.
 4. Ní dhéanann athbhreithniú piaraí creidmheas ar ranníocaíochtaí go maith. Ní bhfaigheann athbhreithneoirí creidmheas leordhóthanach as a gcuid oibre toisc go bhfanann siad gan ainm go minic agus dá bhrí sin ní féidir a n-ionchur a chreidiúnú go leordhóthanach.

Clárúcháin Coimeádaithe Token mar Chórais Athbhreithnithe Piaraí Bunaithe ar Blockchain

San Airteagal seo, molaim an próiseas athbhreithnithe léannta a shamhaltú mar chlárlann le curadóireacht chomhartha (TCR). Go bunúsach, caitheann an tsamhail seo atá bunaithe ar blockchain an próiseas athbhreithnithe mar phrótacal chun comhaontú a fháil ar cheart glacadh le páipéar taighde ar leith san fhoilseachán. Is é an mheicníocht bhunúsach don phróiseas seo ná próiseas grinnfhiosrúcháin bunaithe ar blockchain a thionscain an taighdeoir ag cur togra faoi bhráid dialainne agus a rinne sealbhóirí comhartha na hirise sin.

Cad iad Cláirlann Coimeádaithe Tóchair?

San fhoirm is bunúsaí atá aige, is liostaí coimeádaithe diongbháilte iad clárlanna comharthaithe-choimeádaithe ina ndéantar dreasachtaí eacnamaíocha na rannpháirtithe uile a chothromú le dearadh agus prótacal comharthaíochta a dhéantar go cúramach.² Táirgeann TCR liostaí d’earraí a bhfuil spéis ag grúpa “tomhaltóirí” iontu. Is iad úinéirí an liosta na “sealbhóirí comhartha” mar a thugtar orthu, agus is “iarrthóirí” iad siúd ar mhaith leo a bheith ar an liosta.

Dreasachtaí Cineálacha Úsáideoirí i gClárlanna Coimeádaithe Taisce

Tá dreasachtaí eacnamaíocha difriúla ag gach ceann de na trí chineál úsáideora, ach is é an pointe tábhachtach go bhfuil a gcuid dreasachtaí uile ailínithe le comhsprioc: clárlann ardchaighdeáin a chruthú.

Ba mhaith le tomhaltóirí clárlann ardchaighdeáin a bheith acu a chabhróidh leo cinntí a dhéanamh, rud éigin nua a fhoghlaim nó a gcuid ama a úsáid go héifeachtúil, mar shampla trí gan a n-aird a chur amú ar tháirgí, seirbhísí nach mbaineann le hábhar agus mar sin de.

Ba mhaith le hiarrthóirí aird na dtomhaltóirí a fháil agus dá bhrí sin ba mhaith leo go n-áireofaí iad sa chlár. Dá airde cáilíocht na clárlainne, is airde luach na n-iarrthóirí sin a áireofar.

Tá an spreagadh intreach ag sealbhóirí Token liosta ardchaighdeáin a tháirgeadh trí sheirbhísí curadóireachta críochnúla a sholáthar. Dá airde cáilíocht an liosta, is mó aird a gheobhaidh sé ó thomhaltóirí, is mó a iarrfaidh iarrthóirí a bheith san áireamh sa chlár. Is iad na tosca seo a spreagann luach chomhartha na clárlainne.

Is iad Feidhmchlár, Dúshlán agus Vótáil an Meicníocht Lárnach chun TCR a leigheas

Tá meicníocht lárnach TCR comhdhéanta den phróiseas iarratais chun mír nua a áireamh ar an liosta. Tá na céimeanna seo a leanas sa phróiseas:

 1. Cuireann iarrthóir ar mian leis a bheith san áireamh sa chlár, iarratas isteach. Mar chuid den iarratas cuireann an t-iarrthóir geall suas i bhfoirm chomhartha dúchais na clárlainne (i sonraíocht TCR's 1.0. Sonraítear seo mar pharaiméadar MIN_DEPOSIT)
 2. Cuirtear sealbhóirí Token ar an eolas faoin iarratas nua agus is féidir leo é a athbhreithniú laistigh de chreat ama faoi leith (APPLY_STAGE_LEN). Le linn na tréimhse seo, is féidir dúshlán a thabhairt maidir le cuimsiú an iarrthóra nó mura n-ardaítear aon dúshlán, cuirtear an t-iarrthóir san áireamh sa chlár.
 3. Má dhéantar agóid in aghaidh iarratais, reáchtáiltear vóta idir gach sealbhóir comhartha ar chuimsiú an iarrthóra. Tá an vótáil seo ualaithe ó thaobh comharthaí agus rúnda (“tiomantas a nochtadh”), agus is é an smaoineamh go bhfuil dreasacht nádúrtha níos airde ag sealbhóirí comharthaí le níos mó comharthaí chun liostaí ardcháilíochta a choimead ná iad siúd a bhfuil níos lú comharthaí acu, agus mar gheall ar vótaí oscailte comharthaíochta - d’fhéadfadh coimeádaithe troma tionchar a imirt ar vótaí daoine eile.
 4. Má d’éirigh le hiarratas an iarrthóra, fanann taisceadh an iarrthóra leis an iarrthóir agus casann sé an t-iarrthóir ina shealbhóir comhartha. Má tugadh dúshlán rathúil don iarratas, déantar an éarlais a fhorghéilleadh agus a dháileadh orthu siúd a thug dúshlán an iarratais.

Conas is féidir an tSamhail TCR a Fheidhmiú le Córais Athbhreithnithe Piaraí?

Is féidir na heintitis sa tsamhail TCR a mhapáil go héasca le cur síos a dhéanamh ar phróiseas simplí athbhreithnithe piaraí. Mar gheall ar chur i bhfeidhm in iris a bhfuil piarmheasúnú déanta uirthi, bheadh ​​an chuma seo ar an mapáil:

 1. Is iad Sealbhóirí Token príomhchúramóirí na hirise. Cuimsíonn siad léirmheastóirí, eagarthóirí agus foilsitheoirí na hirise. Cruthaítear na grúpaí seo ón linn tionscnóirí agus iar-údair na hirise.
 2. Is iad na hiarrthóirí iad siúd ar mian leo alt nua a fhoilsiú san iris. Mar údair ba mhaith leo creidmheas agus aitheantas a fháil trína gcuid oibre a fhoilsiú san iris.
 3. Is iad na tomhaltóirí iad siúd atá ag léamh na hirise nó atá ag grinnfhiosrú cáilíocht scoláire trí amharc ar a liosta de na ranníocaíochtaí leis an réimse.

Roinnt Impleachtaí Crypto-Eacnamaíocha an Chur Chuige TCR ar Athbhreithniú Piaraí Scolártha

 1. Luasghéadaíonn TCR athbhreithniú piaraí toisc nach gá an plé agus an meastóireacht éigeantach Tógann am ach i gcásanna ina ndéantar agóid i gcoinne iarratais.
 2. Beidh tuairimí na n-athbhreithnitheoirí le linn na céime dúshlán le foilsiú tar éis vótála agus foilsithe ar feadh an ailt. Má dhiúltaítear don alt, cuirfear na tuairimí i leataobh nó seolfar chuig an údar iad.
 3. Tá iarrthóirí ar sealbhóirí comhartha iad freisin (ie na hiarrthóirí sin a foilsíodh cheana san iris) eisiata ó vótáil. Níl sé de cheart acu freisin dúshlán a thabhairt dá gcuid oibre féin.
 4. Tá sealbhóirí Token lena n-aitheantas agus lena méid comhartha liostaithe go poiblí ar shuíomh Gréasáin na hirise. Ag brath ar an méid comhartha atá acu, is féidir iad a bheith ina bhfoilsitheoirí ainmnithe, ina n-eagarthóirí príomhfheidhmeannach, ina n-eagarthóirí nó ina n-údair rannpháirteacha amháin.
 5. Foilsítear vótaí freisin tar éis don phróiseas dúshláin a bheith críochnaithe chun vótáil clan a dhreasú.
 6. Is leis na sealbhóirí comharthaí an dialann. Is iadsan a chuireann taighde ar ardchaighdeán ar fáil agus iad siúd a thugann dúshlán rathúil d’obair nach bhfuil den chaighdeán ceart.
 7. Is féidir costas an bhonneagair a asbhaint ó gheallta na n-iarrthóirí agus comharthaí a fhorghéilleadh ó dhúshláin. Sa chaoi seo is féidir leis an dialann rith gan fóirdheontais tríú páirtí.
 8. D’fhéadfadh boilsciú treallach comharthaí a bheith ag an gcóras, abair 10%, do na sealbhóirí comhartha sin nach nglacann páirt sa phróiseas athbhreithnithe. Ar an mbealach seo, tá an dialann á reáchtáil go hiomlán ag an bpobal.
 9. Chun a chinntiú go nglactar leis an dialann go forleathan agus go luath, is féidir aird a tharraingt ar na chéad chomharthaí i measc phobal na scoláirí leasmhara.

Conclúid

D’fhéadfadh clárlanna curadóireachta a bheith ina gcóras simplí chun dialanna a ndéantar piarmheasúnú orthu a thógáil a reáchtáiltear ag an bpobal agus a mbeidh aighneachtaí ardchaighdeáin mar thoradh orthu. Is dócha nach n-imeoidh síntiúis dialainne ardphraghais thar oíche, ach le níos mó agus níos mó irisí ar ardchaighdeán ag rith ar chlárlanna a bhfuil curadóireacht orthu, cuirfear taighde ar fáil don phobal go mall. Fadhb amháin nár réitíodh is ea conas na sealbhóirí comhartha tosaigh a shíolú. Cad é an meascán is fearr le cur san áireamh ionas gur féidir forbairt chothrom agus chothrom a dhéanamh ar an gclárlann?

* Go raibh maith agat do Sven Merten agus Simon de la Rouviere (@simondlr) as trácht a dhéanamh ar dhréacht luath den alt seo. Agus buíochas le Sven Merten as an teideal a dhéanamh i bhfad níos fearr. Gabhaim buíochas speisialta le Trent McConaghy as TCRanna a thabhairt chun m'eolais, Mark Gotham as páirt a ghlacadh liom chun Iris na Ceoil Ríomhaireachtúil a bhunú agus Simon de la Rouviere, Mike Goldin, Sven Merten, Oliver Völkel, Masha agus Trent McConaghy as na teorainneacha a bhrú de mo smaointeoireacht mar a bhaineann sé le tokenization.

² Chuir Mike Goldin síos ar choincheap na TCRanna den chéad uair i Meán Fómhair 2017 (https://medium.com/@ilovebagels/token-curated-registries-1-0-61a232f8dac7). Ó shin i leith, rinneadh tuilleadh forbartha ar an tsonraíocht (https://medium.com/@ilovebagels/token-curated-registries-1-1-2-0-tcrs-new-theory-and-dev-updates-34c9f079f33d), mar thoradh air sin bhí stór cineálach TCR le húsáid in iarratais Ethereum (https://github.com/skmgoldin/tcr).