Tá Bearna Inscne na hEolaíochta ag Cothú ár dTodhchaí

Deir tuismitheoirí agus múinteoirí gur le gach duine an eolaíocht, ansin abair le cailíní “lig do na buachaillí í a dhéanamh.”

Bhí Sophie - Comhordaitheoir Oideachais ag Músaem Eolaíochta agus Tionscail Chicago - ag reáchtáil taithí saotharlainne uair an chloig do leanaí in aois scoile nuair a chuaigh tuismitheoir i dteagmháil léi. Chuir sí a páistí in iúl - buachaill agus cailín - ansin chlaon sí isteach agus dúirt sí, “Tá a fhios agat, is é an fíor-eolaí sa teaghlach é."

Deir Sophie go dtarlaíonn sé seo go leor - go gcloiseann sí tuismitheoirí, chaperones agus fiú múinteoirí le linn a gairme, go ndeir sí leis na cailíní láithreach “lig do na buachaillí í a dhéanamh.”

Seo iad na cailíní beachta a bhfuil súil aici a bhaint amach lena sraith nua gréasáin, “Science With Sophie,” seó grinn eolaíochta a spreagann cailíní chun smaoineamh go domhain, ceisteanna a chur go cruthaitheach agus a bheith ina n-eolaithe gach lá.

Ag fás aníos taobh amuigh de Bhostún, is annamh a chonaic Sophie ionadaíocht aici sna seónna teilifíse eolaíochta a raibh grá aici dóibh. “Ba í an t-aon ról-eiseamláir ban a bhí agam ná Ms Frizzle agus ba chartúin í,” a deir sí.

Tá dul chun cinn mór déanta ag an teilifís Oideachais ó laethanta an “Magic School Bus”. In 2010, d’eisigh PBS “SciGirls,” seó a dearadh chun mná óga a bhrú go réidh chun gairmeacha STEM a dhéanamh. In 2015, d’eisigh Netflix “Project MC2,” sraith faoi cheathrar cailíní cliste a úsáideann eolaíocht chun droch-fhir a thabhairt anuas.

Ach sa saol mór, tá claontacht inscne agus neamhionannas fós ina ceist uileláithreach frustrach. Déanann cailíní san ochtú grád níos mó ná buachaillí ar thástálacha litearthachta teicneolaíochta agus innealtóireachta, ach faigheann fir níos mó dochtúireachtaí fós agus bíonn tionchar an-mhór acu ar phoist ceannaireachta.

Bronnadh 870 duais Nobel idir 1901 agus 2015. Níor bhuaigh mná ach 49 acu sin, agus thit siad lasmuigh den chatagóir eolaíochta den chuid is mó.

2009 a bhí ann agus bhí Kathryn Gosselin ag ullmhú chun labhairt ag Cruinniú Náisiúnta na SA den Institiúid Dócháin. Ní raibh ach fadhb amháin ann: Ní raibh aon tuairim aici cad ba chóir a chaitheamh.

“Tá a fhios agam conas a ghléasann mo chomhoibrithe fireanna agus Ollúna fireanna don chineál seo ruda, ach níl aon tuairim agam cad é an taobh baineann de sin,” a deir sí. “Bhí sé le feiceáil [eolaithe mná eile] ag comhdhálacha agus ag rá, ó sin mar a ghléasann tú do chomhdháil agus sin an chaoi a n-iompraíonn tú tú féin ag comhdháil."

Ag fás aníos le triúr deartháireacha níos óige agus paisean aici do na healaíona comhraic, tá Kathryn cleachtaithe le spásanna faoi cheannas fir. Ach fiú amháin bhí iontas uirthi faoin gcaoi ar casta a baineannaigh a turas acadúil.

Nuacht Scoil na hInnealtóireachta - Ollscoil Connecticut

Tar éis di céim a bhaint amach in Ollscoil Connecticut le PhD san innealtóireacht mheicniúil, ghlac Kathryn le post mar Ollamh Cúnta i Stát San Jose. Ba chuid de allure an phoist an dámh; as na 11 fostaí lánaimseartha ina roinn, is mná iad triúr. De réir na gcaighdeán innealtóireachta meicniúla, tá na huimhreacha sin go hiontach áiféiseach.

De réir staidéir a rinne an Fondúireacht Eolaíochta Náisiúnta, tá an oiread céanna ban ag déanamh staidéir ar eolaíocht ag leibhéal fochéime agus atá ag fir. Ach ní dhéantar na mná a dháileadh go cothrom ar fud na bhfo-réimsí eolaíochta agus is fearr do roinnt brainsí iad féin a mhargú do mhionlaigh ná a chéile. San innealtóireacht mheicniúil - réimse saineolais Kathryn - baineann níos lú ná 8% de na fostaithe go léir.

Seimeastar amháin, mhúin Kathryn Teirmidinimic d’fhochéimithe. Bhí 40 mac léinn aici ina rang - agus ní raibh ach duine amháin baineann. Ba dhinimic dhúshlánach í don mhac léinn agus do Kathryn araon. “Ní féidir liom an oiread sin a dhéanamh toisc nach mac léinn mé,” a deir sí. “Ní mise a piaraí, ní féidir liom staidéar a dhéanamh léi nó í a threisiú ó lá go lá."

Tá a fhios ag Kathryn go díreach cé chomh deacair is atá sé a bheith ar an aon bhean sa seomra. Mar dhuine de na mic léinn iarchéime mná amháin ina clár, ba mhinic aoi ar phainéil mac léinn. De réir mar a chuaigh an t-am ar aghaidh, bhí amhras uirthi gur ar chúiseanna polaitiúla a bhí sé seo - meabhrúchán caolchúiseach don phobal go raibh “cailín ag an gclár.” D’fhás an tokenism tireome. “Tá sé iontach go bhfuil tú ag déanamh cinnte peirspictíocht mná a fháil, ach ní féidir liomsa a bheith i gcónaí."

Ní fadhb uathúil baineann í fadhb ionadaíochta na heolaíochta: Go stairiúil tá tearcionadaíocht ag Blacks agus Hispanics i réimsí STEM. In 2011, bhí Hispanics comhdhéanta de 7% de na hoibrithe STEM go léir agus Blacks ach 6%. Agus cé go ndéantar iarrachtaí iarrthóirí níos éagsúla a earcú, mar a thugann Kathryn air, “is léir gur laige ollmhór í.”

Aontaíonn Sophie agus Kathryn araon go bhfuil an eolaíocht lán de laochra - sin iad na múinteoirí a threisíonn muinín cailíní óga agus a léiríonn léargas dóibh ar a dtodhchaí féin. Deir Sophie, “Nuair a fheicim múinteoir tríú grád atá ag insint dá cailíní cén cineál eolaithe iad, sin mo laoch. Sin a theastaíonn uainn. "