Éiceachóras Scienceroot

Nuair a fiafraíodh dó faoin difríocht idir ealaín agus eolaíocht, luaigh Neil De Grasse Tyson le déanaí: “Gan Beethoven, ní bheadh ​​an 5ú Siansa cruthaithe ag éinne riamh. Gan Einstein, b’fhéidir go dtógfadh sé 100 bliain eile orainn, agus iarracht chomhordaithe a lán eolaithe, ach bheadh ​​teoiric na coibhneasachta aimsithe againn fós. " Ciallaíonn ealaín cruthú. Ciallaíonn eolaíocht fionnachtain. Ach tá an tábhacht chéanna ag an mbeirt acu le forbairt an chine daonna.

Sa lá atá inniu ann, táimid ag dul chun cinn na teicneolaíochta go léir atá thart timpeall orainn: an modh eolaíoch. Is é an próiseas iontach 5 chéim seo an modh is fearr a cheapamar chun faisnéis a phróiseáil faoin domhan nádúrtha agus an fhírinne á saothrú: breathnaímid, seolaimid hipitéisí bunaithe ar na breathnuithe sin, déanaimid tástáil ar na hipitéisí seo, déanaimid tomhas agus léirmhíniú ar na torthaí a dhéanann an toradh ar thurgnaimh, agus teacht ar chonclúid atá le foilsiú. A bhuíochas leis an ionstraim seo, tá leigheas tarrthála, leictreachas, satailítí timpeall an phláinéid againn anois, agus tuiscint i bhfad níos doimhne ar an domhan timpeall orainn.

Mar sin féin, chomh tábhachtach agus a bhí Einstein, bhí an chuid is mó de na rudaí a luadh thuas mar thoradh ar iarracht chomhordaithe ó fhoirne eolaithe. Ach, ar smaoinigh tú riamh ar an gcaoi a bhfuil eolaithe in ann ár saol laethúil a fheabhsú trína gcuid oibre? Níl, níl sé chomh léirithe ag Rick Sanchez (agus muinín dom, is mian linn go raibh sé), ach tá sé fós siamsúil go leor, ar a bhealach. Ar dtús, caithfidh tú smaoineamh ar thogra taighde; cad ba mhaith leat a fháil amach, agus níos tábhachtaí fós, conas a bheartaíonn tú d’fhionnachtain a chruthú. Is féidir é seo a bhaint amach le heolas íditheach ach tá an chuid is mó de taobh thiar de bhallaí pá mar a thugtar air agus níl sé inrochtana ag gach duine. Ansin, caithfidh tú foireann taighdeoirí a aimsiú. Déantar é seo trí uaireanta an chloig gan staonadh de ríomhphoist a scríobh chuig eolaithe eile, nó ag éisteacht tríd an ollscoil Leis an gcuid seo thall, tosaíonn an chuid “spraoi”: maoiniú a fháil do do thurgnamh agus na torthaí breathnaithe a fhoilsiú. Is iad seo na céimeanna is géire. Tá go leor eolaithe, le tograí taighde éagsúla, in aghaidh a chéile, ag troid ar son na bhfoinsí maoinithe céanna. Ansin, agus tionscal na foilsitheoireachta ag cinneadh cén fhaisnéis is fiú a phriontáil, agus an rud nach bhfuil, tá sé deacair torthaí a fhoilsiú. I ndomhan idéalach, ba cheart go mbeadh fiúntas ag baint leis an eolaíocht go léir, go háirithe an chuid “ní bhfuarthas torthaí” a ndearnadh faillí ann.

Ag smaoineamh ar an staid seo, a chuimsíonn an próiseas eolaíoch iomlán, tá ardán forbartha againn ag athaontú na 3 ghné go léir

Saolré Eolaíoch / Taighde

den saolré taighde, ionas go mbeidh eolaithe in ann díriú i ndáiríre ar eolaíocht, seachas ar ghníomhaíochtaí neamhtháirgiúla eile a thógann am. Tugann Figiúr I léargas duit ar bhuaicphointí an saolré eolaíochta mar a mhol Scienceroot. Tá gach brainse - Comhoibriú, Maoiniú agus Foilsitheoireacht - mionsonraithe sna rannáin amach romhainn. Níl ach ceist amháin fágtha: Conas is féidir seo go léir a dhéanamh?

Tá bunchloch thionscadal Scienceroot léirithe ag ár cryptocurrency bunaithe ar blockchain, ar a dtugtar Science Token (ST). Tá sé beartaithe againn Scienceroot a thógáil ar bhealach ionas go mbeidh sé ina ardán dul chuig an eolaí go léir áit ar féidir freastal ar a riachtanais go léir. Ligfidh sé seo dúinn feidhmíocht an ardáin a fheabhsú ina ghnéithe uile - foinsí maoinithe níos comhsheasmhaí a mhealladh ar Scienceroot, ag ligean níos mó agus níos mó trédhearcachta sna critéir foilsitheoireachta, ag luasghéarú an phróisis eolaíoch iomláin, ó hipitéis taighde go am foilsitheoireachta, agus fiú maoiniú a fháil dár gCiste Scienceroot féin (Roinn III), a mbeidh an pobal in ann infheistíocht a dhéanamh mar is cuí leis.

I. AN PLATFORM COLLABORATION - an t-aon áit amháin inar féidir le heolaithe agus páirtithe leasmhara eile ó gach cearn den domhan:

- próifílí a chruthú agus ceangal lena chéile;

- smaointe a roinnt;

- foirne taighde a chruthú;

- comharthaí a mhalartú i measc a chéile:

é sin go léir i gceann cúpla soicind, trí chóras cláraithe dea-dheartha.

Le ST ag soláthar an bhreosla chun gnéithe ár n-ardán a úsáid, beidh taighdeoirí in ann faisnéis a fháil dá ndearadh turgnamhach agus aiseolas a fháil ó shaineolaithe sa réimse ar ábhar agus ar shaincheisteanna modheolaíochta. Ina theannta sin, beidh siad in ann éadáil ábhar agus trealaimh a phlé, agus fiú airgead a mhalartú i measc a chéile ie trí théadáil, nó trí thiontú ó chineálacha eile airgeadraí in Science Token.

Ardán Comhoibrithe

II. AN LEABHARLANN MAOINIÚ - an áit ar féidir innéacs a fháil ar fhormhór na bhfoinsí maoinithe, cosúil le deontais taighde a thairgeann geallsealbhóirí éagsúla. Ina theannta sin, tá sé beartaithe againn an deis a thabhairt d’eolaithe a gcuid tograí oibre a fhógairt laistigh den ardán ionas go bhféadfaidís maoiniú a fháil ó fhoinsí maoinithe éagsúla eile, mar shampla Scienceroot Fund, eagraíochtaí príobháideacha, nó fiú úsáideoirí príobháideacha Scienceroot.

Ardán Maoinithe

Samhlaigh go bhfuil Ceann Acmhainní Daonna na heagraíochta barr ag iarraidh a fháil amach conas na mic léinn TF is fearr a aithint le haghaidh earcaíochta, agus a bhfuil na mic léinn seo á lorg i bhfostóir. D’fhéadfadh an duine seo teagmháil a dhéanamh le taighdeoir trí Scienceroot d’fhonn léargas saineolach a fháil ar an ábhar, iad uile daingnithe trí theicneolaíocht blockchain agus conartha cliste. Cás úsáide eile den ghné seo den ardán is ea maoiniú tionscadal sonrach eolaíochta. Bunaithe ar an teicneolaíocht chéanna, d’fhéadfadh duine ar bith méid ar bith a bhronnadh ar eolaithe atá ag iarraidh ceist ar leith a fhreagairt. Baineann gach duine leas as an obair a dhéanann eolaithe, mar sin molaimid go mbeadh gach duine in ann tacú lena gcuid oibre ar bhealach díreach. Is é príomhchuspóir na heolaíochta, áfach, cabhrú linn ár n-eolas a leathnú, agus chun é sin a bhaint amach, is gá an fhaisnéis a fhoilsiú chun go mbeidh rochtain ag taighdeoirí eile ar an bhfaisnéis sin chun í a fhíorú nó tógáil uirthi. Tugann sé seo muid go dtí an ghné dheireanach den timthriall taighde, agus an chuid dheireanach den ardán Scienceroot: ár n-iris eolaíochta.

III. THE SCIENCEROOT JOURNAL - dialann rochtana oscailte, a thairgeann deiseanna foilsitheoireachta do gach eolaí, agus a chinntíonn próiseas foilsitheoireachta éifeachtach trínár gcóras cúitimh athbhreithnithe le cúnamh AI agus athbhreithnitheoirí piaraí.

Cumasófar an rochtain ar an Iris trí chlárú ar ár n-ardán, agus beidh gach alt a chuirtear isteach saor in aisce le haghaidh rochtana do gach úsáideoir cláraithe. Ceanglófar ar údair na costais foilsitheoireachta (a chumhdaítear leis an deontas taighde) a íoc, ach beifear in ann úsáideoirí comharthaí a bhronnadh ar an údar agus a n-alt á léamh acu.

Ardán Foilsitheoireachta

Creideann Scienceroot gur cheart brabúis a roinnt leis an bpobal acadúil, agus mar sin cinnteoimid linn cúitimh (20% de na costais foilsitheoireachta) do na hathbhreithneoirí piaraí. Is iadsan a dhéanann seiceáil ar na hailt a cuireadh isteach, agus creidimid go bhfeabhsófar an próiseas foilsitheoireachta ar fad trí chóras cúitimh fiúntach a sholáthar dóibh. Déanfar 20% eile de na brabúis a atreorú i dtreo an Chiste Scienceroot, le dáileadh ar mholtaí taighde arna gcinneadh ag pobal Scienceroot. Roinnfear an Iris agus an Ciste idir réimsí sainiúla taighde mar Leigheas, Fisic, Ceimic, Eolaíochtaí Sóisialta, srl.

Luaigh mé Neil De Grasse Tyson i dtús an ailt seo. Chuir sé lúcháir mhór orm nuair a chuala mé go mbeidh an réalteolaí cáiliúil ag óstáil sraith nua den seó teilifíse Cosmos, ag teacht 2019. Cosmos: Possible a thabharfar ar an séasúr nua, ina bpléifear gnéithe dár micrea-chosmas agus macra-chosmas. Domhain. Tá fáinne áirithe aige dó, ceart? Cuireann an cineál seo iontas ort cad a d’fhéadfadh a bheith ann fós. Mura mbeadh ann ach bealach dúinn chun cabhrú le heolaithe dul chun cinn níos gasta agus iad ag dul chun cinn ionas nach mbeadh orainn tuairimíocht a dhéanamh faoi shaol féideartha, ach go mbeimis in ann iad a fháil amach. Seo go díreach atá cumasaithe ag Scienceroot. Is tusa an té a chabhróidh leis an aistriú ó shaol féideartha go saol atá ann cheana a bhaint amach!