SCIENTIFICCOIN - éiceachóras d’eolaithe le meastóireacht dhíláraithe shaineolaithe ar nuálaíocht.

D’fhéadfadh go mbeadh teicneolaíocht Blockchain ar cheann de na fionnachtana is mó le deich mbliana anuas, nuálaíocht beagnach chomh tábhachtach le cruthú an Idirlín.

Nílim chun cur síos a dhéanamh ar na buntáistí uile a bhaineann le blockchain, ach tá poitéinseal ollmhór ag a dhílárú bunúsach idirghníomhaíocht éifeachtach idir líon neamhtheoranta rannpháirtithe. Athrófar téarmaí ar nós crowdfunding agus coworking go mór go luath amach anseo mar gheall ar dhílárú. Bhí cineál nua maoinithe slua, an ICO mar a thugtar air, le feiceáil ar an ardán agus mhéadaigh sé go gasta i líon agus tóir (bhí an téarma ICO le feiceáil in 2013 mar analógach den IPO, ach úsáideann sé cryptocurrencies mar íocaíochtaí infheistíochta. Is cineál de chuid ICO é crowdfunding a fuair tóir in 2016 agus a chruthaigh borradh in 2017, cosúil leis an ngéarchéim dot-com). Sea, is dócha gur calaois d’aon ghnó nó iarrachtaí amaitéaracha newbies a gcéad ghnó mór a chruthú, gan aon rud ach smaoineamh faoina gcreasa, go leor tionscadal de chuid an ICO. Mar sin féin, tá prionsabal na slua-infheistíochta fréamhaithe sa gheilleagar domhanda agus is dóigh go leanfaidh sé ag fás.

Sna blianta amach romhainn, tiocfaidh athrú suntasach ar mhodhanna chun inmharthanacht tionscadal eolaíochta a mheas ar fud an domhain, a bhuí le forbairt na Faisnéise Saorga agus le faisnéisiú na sochaí. Níl aon amhras ach go dtabharfaidh cáilíocht fheabhsaithe measúnaithe agus costais laghdaithe cur chun feidhme an réimse go leibhéal nua in ard tíortha.

Sa lá atá inniu ann tá acmhainneacht ollmhór ag teicneolaíochtaí den sórt sin d’fhorbairt eolaíoch ar fud an phobail idirnáisiúnta. Le dul chun cinn na hintleachta saorga agus sonraí móra tá éileamh criticiúil ar mhatamaiticeoirí, a bhfuil luach nua bainte amach ag a gcuid eolais bhunúsach.

Ag baint úsáide as cur chuige hibrideach le meastóireacht shaineolaithe dhíláraithe agus halgartaim matamaitice, cruthaímid meastóireacht iontaofa ar thionscadail casta nuálacha, is cuma má tá siad laistigh de na hearnálacha eolaíochta bunúsacha nó feidhmeacha.

Ligfidh trédhearcacht agus iontaofacht atá leagtha síos i bprionsabail an díláraithe deireadh a chur le héilliú, pandáil, nó earráidí daonna eile - nó iad a laghdú ar a laghad. Sa lá atá inniu ann úsáidtear teicneolaíocht blockchain go rathúil i dtíortha ardleibhéil chun cearta ar eastát réadach, baincéireacht agus go leor tionscail eile a chlárú. I mbeagán focal, is é príomhbhuntáiste na teicneolaíochta mar chineál mórleabhair dáilte ná an neamhábaltacht sonraí a stóráiltear i mbloic roimhe seo a scriosadh agus a mhodhnú.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach é an t-airgead cúis na neamhéifeachtúlachta sa tsamhail atá ann i gcónaí. Ar an drochuair, sa phobal eolaíochta dúnta, is féidir le tuairim eolaí cáiliúil forbairt teicneolaíochta nua a thabhairt chun críche. Ar eagla go gcuirfidís i gcoinne eolaí mór le rá, féadfaidh bosses tallainne óga a dhícheall a dhéanamh sa bud.

Creideann daoine nach bhfuil cur amach acu ar an bpobal eolaíochta gur cheart go mbeadh tacaíocht agus go gcuirfí i bhfeidhm na tionscadail is mó a bhfuil gealladh fúthu, ach ar an drochuair déanann daoine atá faoi réir na bpeacaí céanna an eolaíocht agus an chuid eile dínn. Mar shampla, is minic go mbíonn vanity eolaí cáiliúil ina chúis le tionchar ar chruthú intinn óg. Tiomáinte ag cumhacht na Laochra agus an Aitheantais, ní thugann go leor daoine maithe faoi deara go gcuireann a ngníomhartha bac ar dhaoine óga a gcuid saothar féin a shárú. Freisin, tá sé deacair gníomhaíochtaí eolaíochta a mheas agus tá líon na saineolaithe teoranta; níl ann ach duine chun a ghníomhartha a dhaoradh.

Is léir go bhfuil sé dodhéanta tráchtálú iomlán a dhéanamh ar gach tionscadal eolaíoch agus nuálach. Ach tugann teicneolaíochtaí nua-aimseartha deis dúinn halgartaim meastóireachta a chur i bhfeidhm i ngníomhaíochtaí praiticiúla eagraíochtaí stáit agus tráchtála agus na tionscadail is geallta i réimse na heolaíochta feidhme a chinneadh.

Maidir leis na heolaíochtaí bunúsacha, a dtacaíonn acmhainní poiblí leo ar fud an domhain, beidh cur i bhfeidhm na forbartha seo níos éifeachtaí ó thaobh costais de. De réir staitisticí, ní féidir ach 10% de na costais in eolaíocht bhunúsach a thiontú ina n-ioncam stáit nó ina mbuntáiste eolaíoch agus teicniúil; déantar an chuid eile de na costais a dhíscríobh nó bíonn siad mar thoradh ar thaighde a foilsíodh in irisí eolaíochta mar mhaoin de chuid phobal an domhain. Cuideoidh meastóireacht shaineolaíoch dhíláraithe, ar féidir halgartaim a bheith bunaithe ar na prionsabail atá riachtanach do sheirbhísí poiblí, le taighde bunúsach a fhorbairt sna réimsí sonraithe, agus le buiséad teoranta chun a dtábhacht a chinneadh freisin.

Táimid ag cruthú ardán chun fionnachtana eolaíochta a mhaoiniú ag baint úsáide as na buntáistí a bhaineann le blockchain. Samhlaigh cás nach gá d’fhorbróir teicneolaíochta nua maoiniú a chuardach, cás ina bhfuil na saineolaithe atá ag breithmheas ar thionscadal eolaíochta chomh neamhchlaonta agus is féidir. De ghnáth, is í an phríomhfhadhb atá roimh infheisteoirí fiontar ná tuairimí saineolaithe neamhchlaonta a fháil. Chun na críche seo, tá eolaithe, eacnamaithe, dlíodóirí agus speisialtóirí margaíochta ar an mbord saineolaithe. Ach teastaíonn go leor airgid chun iad a chothabháil, agus braitheann éifeachtacht na meastóireachta go minic ar riarachán ceart agus neamhchlaontacht na saineolaithe féin agus na ndaoine a rialaíonn na próisis seo.

Cuirfidh dílárú, mar phríomhbhuntáiste an ardáin ScientificСoin, deireadh le fachtóir na breabaireachta tráchtála, an éillithe, agus laghdóidh sé líon na n-idirghabhálaithe.

Is algartam matamaiticiúil é bunús an tionscadail ScientificСoin a oibríonn ar an bprionsabal céanna leis na modhanna rátála tionscadail atá ann cheana agus a úsáideann cistí fiontair, cuideachtaí árachais agus malartuithe stoic go brabúsach. Agus iarratas ar rátáil dá dtionscadal á chomhdú acu, líonfaidh na daoine sin atá ag lorg maoinithe foirm ina mbeidh ceisteanna agus táscairí beachta maidir leis an tionscadal. Ansin déanfaidh an clár rátáil an tionscadail a shamhaltú de réir chomhghaolú a shaintréithe.

I dteannta le tuairimí na mílte duine, fiú mura bhfuil siad eolach go gairmiúil ar an gceist, beidh an algartam seo éifeachtach ar a mhéid. Cuideoidh “eagna an tslua” mar a thugtar air leis na mílte saineolaí díláraithe chun luach tráchtála na dtionscadal eolaíochta a mheas. Tabharfar luach saothair don saineolaí as an am a chaitheann sé ag breithmheas ar an tionscadal, ag cuardach faisnéise ar an Idirlíon, ag fáil amach pointí laga, easnaimh agus lochtanna eile. Íocfaidh gach tionscadal a bhailigh maoiniú trí ScientificCoin 5% den mhéid a bhailítear (déantar na cistí seo a dháileadh go bliantúil i measc sealbhóirí ScientificCoin). Faigheann na saineolaithe is gníomhaí agus is rathúla luach saothair níos mó ná sealbhóirí éighníomhacha ScientificCoin. Thairis sin, beidh luach saothair an tsaineolaí ag brath ar thábhacht an eolaí sa domhan eolaíoch, chomh maith le meáchan a mheasúnaithe i ndáil le daoine eile.

Chomh maith leis na heolaithe atá ag lorg maoiniú dá dtionscadail nó le haghaidh obair iargúlta, is iad daoine óga 18-30 bliana príomhúsáideoirí an ardáin ScientificСoin. Is iad na daoine is gníomhaí iad, ach níl caipiteal acu chun infheistíocht a dhéanamh i dtionscadail taighde. Tá na daoine óga seo réidh lena gcuid ama a chaitheamh ar fhoilseacháin i líonraí sóisialta, blaganna físe, agus díospóireachtaí seomra comhrá faoi threochtaí éagsúla i saol na nuálaíochtaí; braitheann siad ar na gníomhartha seo mar rud cosúil le cluiche ríomhaire. Má ghlacaimid sampla cryptocurrency, ar cineál nuálaíochta é freisin, ach i réimse na teicneolaíochta faisnéise, i bhformhór na gcásanna, tá an luach saothair as an gcur chun cinn gníomhach cosúil le claíomh neamhchoitianta i RPG ar líne, ar féidir leo a dhíol le duine eile rannpháirtí. Is féidir leis na milliúin daoine seo a gcuid fuinnimh a thonnú i dtreo rudaí níos tábhachtaí ná earraí maithe gan phointe, agus déanfar dearmad ar 90% díobh go luath.

Níl mé ag caint faoi chaitheamh aimsire gan úsáid ar Instagram nó Facebook ina gcliceálann na milliúin daoine ar “like” i ndiaidh na saineolaithe margaíochta.

Mar sin féin, tá cónaí orainn in aois na faisnéise, agus tá athrú mór tagtha ar shlí mhaireachtála daoine nua-aimseartha in ainneoin leibhéal an stáit shóisialta nó an oideachais. Lig dom sampla a thabhairt duit maidir leis an dearcadh i leith am pearsanta i measc speisialtóirí oilte agus daoine rathúla.

Samhlaigh cás nuair a bhí ort tacsaí a úsáid, ach d’iarr an tacsaí ag an óstán 30 dollar ar an turas chuig d’áit. Shocraigh tú roinnt airgid a shábháil agus Uber a thógáil, ach ar an drochuair b’éigean duit fanacht 20 nóiméad níos faide ná mar a dúradh leat nuair a d’ordaigh tú é, mar gheall ar dhearmad beag a rinne tiománaí Uber, a mheasc an seoladh. Sa deireadh, shroich tú do cheann scríbe ar feadh níos lú ná 30 dollar, ach 20 nóiméad níos déanaí ná mar a bhí súil agat. Níor chaill tú rud ar bith, ach chaith tú an 20 nóiméad breise. An mbainfidh tú úsáid as Uber arís ina dhiaidh sin, ag tuiscint nach ar an tseirbhís a bhí an locht, ach ar chomhtharlú imthosca a bhaineann leis an bhfachtóir daonna? Nó an dtógfaidh tú tacsaí ón óstán? B’fhéidir gur dlíodóir ard-thuarastail tú, agus cosnaíonn uair an chloig de do chuid ama 500 dollar, ach bhí tú 20 nóiméad déanach agus níor thuill tú 150 dollar, agus tú ag sábháil 15 ar an turas tacsaí. Cé chomh dáiríre a ghlacfaidh tú a leithéid de chaillteanas?

Ní athraíonn mórchuid na ndaoine a gcuid ama pearsanta ina airgead, mar shampla leabhair a léamh, féachaint ar scannáin, gnáthobair tí a d’fhéadfaí a bharrfheabhsú agus mar sin de; ní dhéanaimid an t-am a chaitear air a chomhaireamh.

Déanfaidh saineolaithe díláraithe breithmheas tionscadail go réasúnta freagrach, níos measa ná saineolaithe lánaimseartha ag ciste fiontair, ach ní ghearrfaidh siad na céadta dollar as a gcuid ama. Caitheamh aimsire beagnach a bheidh ann dóibh, cluiche, gníomh atá tairbheach go sóisialta, cosúil le cuidiú lena gcomharsanacht a ghlanadh. Ní ligfidh an algartam a chruthaíomar dóibh breithmheas an tionscadail a dhéanamh go suaibhreosach. Braithfidh tionchar vóta saineolaí ar rátáil tionscadail áirithe ar go leor fachtóirí, lena n-áirítear stair mheastóireachta an tsaineolaí, a sonraí pearsanta, agus cáilíochtaí uathúla an tionscadail.

Déan comparáid idir lá oibre oibreora meaisín meilt agus lá saorateangairí a mbíonn ailt agus barúlacha ar an glan á scríobh aige, agus mar sin de. Cuidíonn na difríochtaí idir a ndálaí oibre leis na buntáistí a thugann an teicneolaíocht chomhaimseartha a léiriú. Is féidir iad a chur in iúl i dtéarmaí chompord, maidir leis an tsaoirse áit oibre a roghnú agus an chaoi a n-eagraíonn siad a gcuid ama. Féadann fás na teicneolaíochta próiseála faisnéise an teaglaim de dhálaí compordacha agus buntáistí airgeadais a sholáthar do bheagnach aon duine a bhfuil rochtain acu orthu

An bhfaca tú riamh smaoineamh nó tionscadal de do chuid féin á phlé i bhfóram poiblí? Ar thug tú faoi deara tráchtanna, tuilte, trolláil ó dhaoine ar a dtabharfá idlers? Agus cad a tharlódh dá mbeadh a bhfuinneamh beoga dírithe ar rud dearfach? Is féidir le scileanna den sórt sin a bheith an-úsáideach chun tionscadail amhrasacha a bhrath, chun sonraí, lochtanna agus camscéimeanna féideartha atá in easnamh a nochtadh. Is fearr is féidir le daoine a ghlacann páirt ghníomhach i bplé pointí laga in argóintí a fháil amach. Cosúil le bleachtairí, tá fonn orthu tochailt síos chun na fírinne, an clúdach a shéideadh, na gaistí ceilte uile a aimsiú, agus fíorasc poiblí a sheachadadh. Tabharfaidh rannpháirteachas saineolaithe díláraithe plé bríomhar neamhchlaonta ar na tionscadail atá á dtairiscint.

Tá na spriocanna a shaothraíonn tosaithe gníomhacha, trolls agus tuilte ábhartha mar riail, bíonn a leasainmneacha inaitheanta mar gheall ar ghníomhaíocht den sórt sin, faigheann siad leanúna, faigheann siad an cháil a bheith ina saineolaithe (nó gar-shaineolaithe ar a laghad), agus dá bhrí sin faigheann siad a raon iomlán deiseanna chun sochair airgeadais a dhíorthú trína n-inaitheantas a úsáid. Is é ár gcás, go ndéanfar an sochar airgeadais as a gcuid gníomhartha a shainiú go soiléir.

Tá sainiúlacht ár n-ardáin fós in úsáid córas hibrideach chun tionscadail a mheas. Leis an modh seo, táimid ag súil le réabhlóid i réimse na n-infheistíochtaí caipitil fiontair agus maoiniú slua. Cuireann an chuid is mó de na hardáin maoinithe slua atá ann tionscadail ar a n-ionaid tar éis a gcuid fostaithe féin a réamh-mhodhnóireacht. Dá mbeadh algartam iontaofa in úsáid acu, bheadh ​​líon na dtionscadal ag dul ar aghaidh go dtí an staid tiomsaithe airgid i bhfad níos lú, agus is fearr i bhfad an seans go n-éireodh leo. Mar shampla, ní féidir le tairseach Kickstarter foireann saineolaithe gairmiúla a choinneáil toisc go bhfuil sé seo praiticiúil ó thaobh airgeadais de.

Socraíonn na húsáideoirí leibhéal iontaofachta tionscadail leo féin, agus caithfidh siad an fhaisnéis a bhailiú iad féin, murab ionann agus ScientificCoin i gcás nach ligfidh an algartam don infheisteoir tionscadail neamh-inmharthana a fheiceáil, agus ardófar ceisteanna tráthúla a bhaineann le breithmheas ionchas an tionscadail. i mbun díospóireachta oscailte saineolaithe.

Rud iontach go bhfuil an leagan béite dár n-ardán seolta cheana féin. Sa lá atá inniu ann tá bailiúchán de níos mó ná 100 tionscadal geallta ag ardán ScientificCoin i réimsí éagsúla eolaíochta feidhmeacha agus bunúsacha.

Tá 3 chuideachta chláraithe againn: Scientific Coin Inc., máthairchuideachta i Silicon Valley a bhfuil fochuideachtaí aici san Eilvéis - cuideachta údaraithe cryptocurrency, agus an Rúis - cruthaitheoir na mbogearraí, halgartaim matamaitice agus maoin intleachtúil eile.

Le fada an lá bhíomar ag obair le hinstitiúidí eolaíochta éagsúla.

Glacann ár bhfoireann páirt go míosúil i gcomhdhálacha eolaíochta idirnáisiúnta éagsúla agus i bhfóraim blockchain, áit a ndéanaimid cur amach ar phobal an domhain ar ár n-ardán.

Téigh ar ais chuig croílár an ardáin agus chun an leasa a bhfuil súil leis d’fhorbróirí eolaíochta.

Mar gheall ar an bpróiseas sruthlínithe de thráchtálú teicneolaíochta agus tréimhse ghearr a gcur chun feidhme, cuirfear 90% de na tionscadail a mheallann maoiniú go rathúil i bhfeidhm mar fhorbairtí eolaíochta. Ar dtús, toisc go meallfaidh teicneolaíochtaí lasmuigh den seilf aird infheisteoirí le samhail fréamhshamhla agus doiciméadacht theicniúil agus sa dara háit (ag brath ar a bhforbairt a bheith críochnaithe) beidh na ráthaíochtaí agus an bhrabúsacht d’infheisteoirí intuartha.

Nuair a chuirtear i bhfeidhm é ar bhuntaighde, is féidir le ScientificCoin cabhrú le heolaithe solas a chaitheamh ar a gcuid smaointe a bhuíochas le measúnú suibiachtúil na mílte duine. Tar éis an tsaoil, is féidir le peirspictíocht úr ar ealaín nó litríocht aitheantas an phobail a thabhairt don chruthaitheoir agus, dá bharr sin, a thoradh a chur i gcrích láithreach. Ach i gcás na teoiriceoirí, is feiniméan an-annamh é seo.

Sa lá atá inniu ann cuirtear iallach ar go leor eolaithe maireachtáil as an stát, rud a mharaíonn go minic mar gheall ar a maorlathas teoiric nó teicneolaíocht gan chosaint a bheith neamhfhoirmiúil de réir roinnt riachtanas stáit. Mar a dúirt cara liom liom, “Is í an eolaíocht sástacht a fiosracht féin ar chostas an stáit”. B’fhéidir go mbraitheann sé gruama, ach cad a dhéanfaimis gan fiosracht Giordano Bruno?

Tacófar leis an taighde seo le síntiúis bheaga ó phátrúin agus ó dhaoine príobháideacha.

Tar éis dó an tionscadal a chur ar an ardán, beidh an forbróir in ann a chonradh cliste féin a chruthú gan iarratas a dhéanamh ar ghairmithe TF. Ligfidh seirbhísí a sholáthraíonn an t-ardán dó é a dhéanamh go huathoibríoch nuair is mian leis, tráth ar bith agus a thionscadal sa tóir ar mhaoiniú.

Go hachomair, is clár é conradh cliste atá ann i dtimpeallacht áirithe blockchain. Is é bunphrionsabal conartha cliste uathoibriú iomlán agus iontaofacht fhorghníomhú an chaidrimh chonarthaigh, a bhfuil a théarmaí corpraithe i gcód an chláir agus nach féidir a athrú. Tar éis rochtain neamhshimplithe a bheith aige ar chuspóirí an chonartha, déanann an conradh cliste monatóireacht ar bhaint amach nó sárú na gcoinníollacha sonraithe agus déanann sé cinntí neamhspleácha bunaithe ar na coinníollacha cláraithe.

Agus conradh cliste á chruthú ar an ardán ScientificСoin, beifear in ann cuntas a thabhairt ar aon sonraí teicniúla nó airgeadais atá ag an bhforbróir, agus is é an tasc atá againn teimpléid a chruthú do chonarthaí den sórt sin lena gcur i bhfeidhm go héasca sa réimse eolaíoch. Thar na blianta, tá samplaí dlí agus teicniúla de chomhaontuithe maidir le húsáid airgeadraí fiat, samplaí d’infheistíocht, comhfhorbairt, nó tacaíocht gan ghá do thionscadail eolaíochta curtha le chéile in institiúidí stáit.

Tairgfear gach teimpléad nua le húsáid ar fud an domhain, nó go réigiúnach. Murab ionann agus fisic núicléach, ní theastaíonn maoiniú ollmhór ná eolas uathúil chun an tasc indéanta seo a dhéanamh, ach ba chóir go mbeadh sé soiléir go bhfuil buntáistí láithreacha ann agus claontaí i dtreo athrú réabhlóideach ar mhaoiniú na heolaíochta sna laethanta seo den tsochaí atá dírithe ar fhaisnéis.

Gabhaim mo leithscéal as analaí grandiose den sórt sin, ach cad a tharlódh dá mbeadh a bhunús bunaithe ag Alfred Nobel sa ré blockchain? Is féidir conarthaí cliste a chur i bhfeidhm i dtaighde bunúsach chun rialáil éifeachtach a dhéanamh ar chostais, caidrimh idir forbróirí, a gcomhghleacaithe, comhpháirtithe, srl. Agus is tábhachtaí fós, tá trédhearcacht i sreabhadh na gcistí! Beidh síntiúis saoránach d’eagraíochtaí mar an Chrois Dhearg ar fáil don phobal agus in iniúchadh áisiúil ag aon duine.

Thairis sin, soláthraíonn cryptocurrency bealach áisiúil d’aistrithe trasnáisiúnta. Déanfar an t-idirbheart a thaifeadadh sa blockchain - tá sé beagnach cosúil le comhartha le d’ainm ar bhinse sa pháirc, ar bhronn do sheanathair a atógáil air!

Agus mé i mbaol mé féin a athdhéanamh, ní dhéanann Scientificcoin comharthaí, conarthaí cliste nó sparán cruthaitheoirí a thaisceadh, a chruthú ná a rialú. Ag baint úsáide as ardán Scientificcoin agus teimpléid na céadta conradh cliste, beidh tionscadal eolaíochta nó eagraíocht charthanúil a dhéanann speisialtóireacht ar thacú le fionnachtana eolaíochta in ann a gcuid comharthaí féin agus conarthaí cliste féin a chruthú bunaithe ar an blockchain Ethereum gan smacht a thabhairt orthu do dhuine ar bith.

Sa lá atá inniu ann, infheistíonn daoine príobháideacha go leor forbairtí eolaíochta feidhmeacha; tá an-tóir ar ardáin crowdfunding. Le cabhair uathu, déantar tionscadail infheistíochta a chruthaíonn nuálaíochtaí a mhaoiniú go rathúil, rud a athraíonn saol laethúil daoine. Seo sampla - an seaicéad óil: https://www.kickstarter.com/projects/adv3nture/the-drinking-jacket-the-ultimate-drinking-accessor/description.

Ní féidir eolaíocht fheidhmeach a thabhairt ar thionscadail den sórt sin fiú. Mar sin féin, freagraíonn margadh na dtomhaltóirí do réitigh margaíochta ar ardchaighdeán i bhfad níos fearr ná teicneolaíocht nuálach nach bhfuil mórán amhairc air. Tá costas na margaíochta nuálaíochta i bhfad níos airde ná an coincheap sothuigthe de “mata sár-yoga.” Níl i gceist agam ach masla d’fhorbróirí nuálaíochtaí teicniúla simplí; Ní thugaim faoi deara ach inrochtaineacht an mhargaidh crowdfunding d’fhorbairtí deacra eolaíochta nach dtagann go minic lenár samhlaíocht. Sa chás seo, tá ceist ann faoi conas tionscadail chasta agus uathúla den sórt sin a scrúdú.

Seo thíos cur síos gairid ar an gcaoi a n-oibríonn an t-ardán i ndáil le tionscadail eolaíochta. Níos mó a fhoghlaim ar ár suíomh https://scientificcoin.com nó ó ailt eile.

# Ceadaítear go huathoibríoch do gach tionscadal a ndearna algartam matamaiticiúil meastóireacht air agus atá liostaithe le haghaidh athbhreithnithe díláraithe saineolaithe conradh cliste a chruthú agus cistí a lorg.

#Ar am ar bith, nuair a bhraitheann an forbróir / eolaí go bhfuil líon leordhóthanach leanúna agus tuairimí ag a thionscadal, cruthaíonn sé conradh cliste agus seolann sé an próiseas maoinithe slua chun infheistíochtaí a aimsiú ina theicneolaíocht.

# Tá gach tionscadal in ann a chonradh cliste féin a chruthú, comhartha a chur air, agus an tionscadal a chur ar fáil chun comhpháirtithe nó infheisteoir suntasach a aimsiú.

Tarlaíonn tiomsú airgid i ndollair SAM, Euro nó airgeadra móréilimh eile. I láthair conartha cliste, is féidir na cryptocurrencies is mó a bhfuil tóir orthu a úsáid mar ionstraim íocaíochta. Téann na cistí go léir go díreach chuig an gcuntas bainc a bhaineann leis an tionscadal eolaíochta.

Bhuail ár COO Natasha Madsen le Vitalik Buterin ag comhdháil blockchain Stanford an 31 Eanáir.

Beagán níos mó faoin meastóireacht dhíláraithe ar thionscadail nuálacha.

Bhí sé deacair i gcónaí tionscadail nuálaíochta a mheas. San aois seo caite, agus cinntí á ndéanamh againn maidir le hinfheistíochtaí teicneolaíochta, ní raibh rochtain againn ach ar thuairimí saineolaithe áitiúla. Ach le teacht na hAoise Faisnéise, tá tréimhsí meastóireachta do ghnólachtaí nuathionscanta agus do thionscadail eolaíochta giorraithe agus tá feabhas mór tagtha ar cháilíocht na meastóireachtaí sin. Mar thoradh ar na feabhsuithe seo, bhí sé indéanta do na gnólachtaí nuathionscanta iad féin a bheith níos casta, agus a líon ag fás go geoiméadrach. Chuir an geilleagar domhanda agus inrochtaineacht acmhainní an fás seo nach féidir a chosc, a bhuíochas le líonraí domhanda.

Gan amhras, i bhfianaise raidhse gnólachtaí nuathionscanta in éineacht le mian an “slua” a gcuid coigilteas a infheistiú i bhfiontair, teastaíonn ionstraim uainn chun anailís áisiúil a dhéanamh ar ghnólachtaí nuathionscanta atá (mar riail) an-chasta agus uathúil i gcónaí. Go pearsanta, is minic a ghlac mé orm féin ag foghlaim faoi thionscadail cryptocurrency eile díreach trí bhearradh tríothu. Tá sé deacair a mheas cé mhéad sonraí tábhachtacha a d’fhéadfadh a bheith caillte agam i measc na céadta agus na mílte fón.

Is é mo thuairim, ag staid reatha fhorbairt na sochaí idirlín, go n-éilímid eagrú * cliste * ar an sreabhadh faisnéise atá ag dul i méid (rud atá Google, Facebook agus daoine eile ag déanamh ina réimsí le fada an lá) agus go háirithe maidir le próisis ghnó .

An bhfuil muinín agat sna hathbhreithnithe Idirlín ar óstáin, leictreonaic tomhaltóra agus gach rud eile a dhíoltar inniu? an gceapann tú gur féidir le húinéirí óstáin athbhreithnithe inmholta a phumpáil dóibh féin? Ag fiafraí de chairde nó ag úsáid róbónna? Sa lá atá inniu ann ar an Idirlíon tá seirbhísí ann fiú inar féidir leat na mílte duine fíor a fhostú a fhágfaidh aon trácht is fearr leat fút, cliceáil “like” nó repost i líonraí sóisialta. Agus ní róbónna a bheidh iontu, ach daoine fíor le seoltaí IP éagsúla, nach dtógann ach 10 cent le haghaidh athbhreithnithe inmholta, a chuirfidh tú féin ar fáil dóibh.

Ag baint úsáide as teicneolaíocht blockchain, cruthóimid bunachar sonraí gan an fhéidearthacht go ndéanfaí é a mhodhnú láraithe, taifeadfar trácht gach úsáideora gan an fhéidearthacht go scriosfaí é. Ní amháin go bhfuil tóir orthu, ach beidh tuairimí leordhóthanacha le feiceáil ag úsáideoirí ar dtús. Tá an fóram is mó ar theicneolaíocht blockchain agus a díorthaigh os comhair na géarchéime seo inniu https://bitcointalk.org/, áit nach mairfidh aon fhógra faoin tionscadal tráchtála fiú 15 nóiméad ar an gcéad leathanach den ábhar gan seirbhísí PUMPers daor.

Taispeánfar tuairimí úsáideoirí gníomhacha a bhfuil stádas saineolaí acu i réimse eolaíoch áirithe i mbloc aonair chun tuairimí gairmithe a scaradh ó ghnáthúsáideoirí. Nuair a bheidh tú ag dul isteach i bpróifíl an úsáideora, is féidir leat a chuid tuairimí go léir a léamh agus stair a rátálacha a fheiceáil. Déanfaidh Intleacht Shaorga an t-am a chaitheann úsáideoir an ardáin chun tuairimí a léamh, gníomhartha ar leith agus staidéar a dhéanamh ar na tionscadail, rud a ligfidh don úsáideoir amach anseo ábhair ábhartha spéisiúla a fháil dó sa chéad áit. Ní haon rún é go n-úsáideann Google, srl. Teicneolaíochtaí den sórt sin cheana féin, agus forbrófar iad, ach níl aon amhras ach go dtabharfaidh dílárú, a bhfuil baint acu lenár halgartaim, gné muiníne.

Beidh an obair chun an algartam a fheabhsú gan deireadh, agus chuige seo tá * vóta blockchain * curtha ar fáil againn ina mbeidh gach sealbhóir ScientificСoin in ann vótáil agus na torthaí a sheiceáil; is mór an trua nach mbeidh a leithéid de chóras ar fáil do shaoránaigh go luath agus a rialtas féin á roghnú acu!

De ghnáth, tá mórchuid na n-infheisteoirí fiontair ag súil le toradh ard ar infheistíochtaí. Sin é an fáth, mar a scríobh mé ag tús an ailt, go mbeidh baint ag 90% de na tionscadail le heolaíocht fheidhmeach, agus go mbeidh teicneolaíocht lasmuigh den seilf ag a bhformhór. Cibé scéal é, déanfaidh ardán ScientificCoin céim shuntasach i dtreo institiúidiú slua-mhaoiniú, agus, ar ndóigh, athróidh sé an caidreamh idir gnó agus eolaíocht trí mheasúnú trédhearcach ar bhrabúsacht, iontaofacht, agus tábhacht shóisialta na dtionscadal.