Eolaithe Costais Shamhail na hiarrachta geo-innealtóireachta chun an ghrian a laghdú

le Joel Hruska

Tá geo-innealtóireacht - an iarracht d’aon ghnó chun aeráid an Domhain a ionramháil mar iarracht téamh domhanda a fhritháireamh, a mhoilliú nó a mhoilliú - tar éis athrú go mall ó smaoineamh pie-in-the sky go coincheap tromchúiseach a d’fhéadfaí a thriail lá amháin. Moladh réimse leathan scéimeanna maidir le conas a d’fhéadfaimis an Domhan a fhuarú, ach d’éileodh go leor díobh seo teicneolaíochtaí a fhorbairt i bhfad níos faide ná ár gcumas reatha. Ní shíleann aon duine go mbeidh scáth gréine á úsáid againn chun radaíocht na gréine atá ag teacht isteach a laghdú am ar bith go luath, mar shampla. Ar an láimh eile, tá an smaoineamh maidir le sulfair a shíolú san atmaisféar i bhfad inár dtuiscint theicneolaíoch inniu, fiú mura bhfuil na huirlisí agus an bonneagar chun an próiseas seo a chur i gcrích ar bhonn leanúnach agus ar fud an phláinéid ann faoi láthair.

Bhí Wake Smith, léachtóir ag Yale, agus Gernot Wagner, léachtóir ag Harvard, ag iarraidh a ríomh cad a chosnódh sé clár Instealladh Aerasóil Stratospheric (SAI) ar fud an phláinéid a sheoladh, ag baint úsáide as na sonraí reatha is fearr atá ar fáil le haghaidh T&F agus oibríochtúil a bhfuil súil leis costais. Ceann de na príomhthorthaí a fuair siad ná go raibh obair luath sa réimse seo mícheart. Glactar leis go bhféadfaí na haerárthaí atá ann cheana a mhodhnú chun ról an insteallta a dhéanamh gan gá le feithicil nua, ach rinne Smith agus Wagner cumarsáid dhíreach le déantúsóirí aerárthaí agus dheimhnigh siad nach bhfuil sé sin fíor. Ní chomhlíonann aon aerárthach reatha na ceanglais airde agus ualach pá comhcheangailte chun na haerasóil a scaipeadh ag ~ 20km (63,360 troigh). Molann siad an SAI Loader, nó SAIL a fhorbairt.

Ansin céimíonn an tuarascáil trí na ceanglais ghlactha maidir le haon iarracht geo-innealtóireachta (dhéanfaí an dáileadh ag ceithre shuíomh ó thuaidh agus ó dheas ón meánchiorcal), na costais forbartha a bhaineann le comhlachtaí ardaithe / modhanna dáilte éagsúla, agus líon iomlán na n-aerárthaí a mheastar a bheith ag teastáil. chun an fiontar a dhéanamh go fadtéarmach. Sin ceann de na míbhuntáistí soiléire a bhaineann le geo-innealtóireacht tríd an modh seo - a luaithe a thosóimid, ní bheimid in ann stopadh mura n-athraíonn na coinníollacha ar an talamh sa chaoi is nach mbeidh an idirghabháil chomh riachtanach.

Seo tátal na foirne:

Is minic a dhéantar cur síos ar gheo-innealtóireacht na gréine mar 'tapa, saor agus neamhfhoirfe. Glacann an cás imlonnaithe atá leagtha amach anseo an chéad cheann, cé go soiléiríonn sé go dtagraíonn ‘tapa’ sa chomhthéacs seo do chomh gar agus atá an tionchar a thiocfadh as an imscaradh… Deimhníonn an páipéar seo ‘saor,’ ach ní deir sé aon rud faoi ‘neamhfhoirfe.’ Ní thugaimid aon bhreithiúnas anseo faoi inmhianaitheacht SAI. Taispeánann muid go simplí go mbeadh clár hipitéiseach um imscaradh ag tosú 15 bliana as sin, cé go bhfuil sé an-éiginnte agus uaillmhianach araon, indéanta go teicniúil ó thaobh na hinnealtóireachta de. Bheadh ​​sé thar a bheith saor freisin.
Is iad na costais iomlána réamh-thosaithe chun iarracht hipitéiseach SAI a sheoladh 15 bliana as seo ná ~ $ 3.5 billiún in 2018 dollar na SA. Theastódh meánchostais oibriúcháin bhliantúla ~ $ 2.25 billiún / bliain thar 15 bliana le clár a d'úsáidfeadh 0.2 Mt de SO2 i mbliain 1 agus a rampáil suas go líneach ina dhiaidh sin ag 0.2 Mt SO2 / yr. Cé go gcuimsíonn na figiúirí seo na costais fhorbartha agus oibriúcháin go léir, ní chuimsíonn siad aon chostais indíreacha amhail monatóireacht agus tomhas a dhéanamh ar thionchair imscaradh SAI ... Tá sé an-amhantrach na huimhreacha sin a mheas.

An Costas Réalteolaíoch gan aon ní a dhéanamh

Dé hAoine, 23 Samhain, d’eisigh 13 ghníomhaireacht cónaidhme Imleabhar II den Mheasúnú Aeráide Náisiúnta, tuarascáil atá sainordaithe ag an dlí agus a eisítear gach ceithre bliana. Scrúdaíonn an tuarascáil 1,656 leathanach treochtaí aeráide de réir réigiúin gheografacha na SA agus déanann sí meastóireacht ar cé chomh maith agus atá na cineálacha cur chuige bainistíochta talmhaíochta agus acmhainní atá ann cheana ag obair. Is é tionchar bunlíne na tuarascála ná go bhféadfadh iarmhairtí carnacha agus comhcheangailte an athraithe aeráide OTI na SA a laghdú 10 faoin gcéad faoi 2100. Sin dhá oiread thionchar an Chúlaithe Mhóir. I dtéarmaí 2018, oibríonn sé amach go $ 1.939T i dtáirgiúlacht eacnamaíoch caillte.

Is é an fáth gur dócha go gcuirfear geo-innealtóireacht i bhfeidhm mar sin. De réir mar a leanann na costais a bhaineann le gan gníomhú ag dreapadh, ní thiocfaidh ach ardú ar an meon chun bearta a dhéanamh chun an phláinéid a fhuarú. Taispeánann an staidéar seo go bhfuil ionadh indéanta sa phlean, chomh fada agus a bhaineann sé le costais, cé nach bhfuil aon seasamh aige ar cheart geo-innealtóireacht a dhéanamh. Tiocfaidh sé sin níos déanaí. Ná bíodh iontas ort más é an freagra deiridh é, in ainneoin na rioscaí, na gcostas agus na neamhchinnteachtaí.

Anois Léigh: Molann Staidéar Nua go bhféadfadh ‘Domhan Hothouse’ a bheith dosheachanta, Taifead Satailíte NASA Méadú Mór ar Dhé-ocsaíd Charbóin, agus Cén fáth gearradh síos ar astaíochtaí carbóin nuair is féidir leat srian a chur ar athrú aeráide trí an ghrian a scriosadh amach?

Foilsíodh ar dtús é ag www.extremetech.com an 28 Samhain, 2018.