Innealtóireacht Leictreonaic agus Cumarsáide a mhaireann: Seimeastar 3 go gairid

Déanaimis é a chur le chéile!

Mar sin tá tú díreach tar éis do chéad bhliain den choláiste a chríochnú agus tú ag tnúth le do thríú seimeastar, áit a mbeidh tú ag tumadh isteach i do chroí-ábhair sa deireadh. Uaireanta bíonn cuma ró-dheacair ar leictreonaic a láimhseáil, ní toisc go bhfuil sé deacair ach toisc go bhféadfadh sé nach bhfuil tú eolach ar acmhainní maithe foghlama. Ná bíodh eagla ort! Tá clúdach againn duit!

An Samhradh tar éis na Chéad Bhliana

Do chéad shos mór tuillte go maith agus mholfainn duit leanúint ar aghaidh ag iniúchadh rudaí éagsúla, fuarú agus scíth a ligean. Tá an domhan seo beag bídeach ar an Idirlíon. Freastail ar sheimineáir ghréasáin ar líne ó chuideachtaí cosúil le Intel, Google, Microsoft, srl. Ceangail le daoine éagsúla ar fud an domhain (is áit mhaith é LinkedIn chun é sin a dhéanamh (casacht)). Líonra a thógáil. Lean gníomhaíochtaí taighde. Pléigh smaointe le do chairde agus le daoine eile araon. Uaireanta bíonn torthaí réabhlóideacha mar thoradh ar na hidirghníomhaíochtaí is ócáideacha agus más mian leat rud éigin a fhoghlaim, ní féidir é a bhaint amach ach trí dhéanamh. Níl tú ach ag cur amú ort féin mura bhfuil tú ach ag léamh téacsleabhar éigin. Tá an saol mór difriúil ón gcaoi a léirítear é sna téacsleabhair.

Is éard atá i gceist leis an innealtóireacht ná an chaoi a dtagann tú chun cinn mar dhuine agus mar smaointeoir criticiúil le tacaíocht ó do phiarghrúpa éagsúil faoi thimpeallacht shrianta a sholáthraíonn an coláiste duit, agus ní amháin faoi lucht acadúil agus an curaclaim a leanann tú.

Níl, ní bhaineann sé le leictreonaic. Ní bhaineann sé le marcanna nó gráid. (Ceart go leor, d’fhéadfadh dea-fhortún a bheith i gceist le gráid mhaithe ach ní chiallaíonn sin nach mbeidh drochghráid (níos mó ar an gcóras grádaithe níos déanaí a bhfeicfidh tú a thionchar níos mó le linn do dara agus tríú bliain))

Agus ar deireadh, ná bí ag smaoineamh go bhfuil rud éigin lasmuigh de do scóip.

Is é an rud a cheapann tú a shainmhíníonn do theorainn i gcásanna den sórt sin. Is féidir le teicneolaíochtaí nua a bheith scanrúil go leor.

Déanfaidh an dara bliain den chuid is mó tú a thuiscint cad atá i gceist duit féin agus cad nach bhfuil. Ag glacadh leis go ndearna tú iniúchadh leordhóthanach ar an domhan faoin am sin, beidh a fhios agat conas dul ar aghaidh tuilleadh agus cá háit ar chóir duit dul chun na rudaí a theastaíonn uait a fháil.

Gan fuaim scanrúil nó rud éigin a bheith agat, titfidh rudaí i bhfeidhm go huathoibríoch nuair a choinníonn tú ag déanamh rud is breá leat a dhéanamh. (Ar ndóigh na rudaí maithe amháin)

An Tríú Seimeastar:

Tosaíonn ár bhfíor-scéal anois nuair a théann tú isteach i saol na leictreonaice i ndáiríre. Tógfaidh mé go hachomair tú ar ábhair éagsúla a dtiocfaidh tú trasna orthu agus conas déileáil leo.

Leictreonaic Dhigiteach:

Foghlaimeoidh tú faoi bhunchlocha do ríomhairí agus do mhicreaphróiseálaithe. Is é Acadamh Neso i YouTube an áit le dul. Tá seinmliosta leictreonaice digití acu. Gan dabht, tá sé ar cheann de na hacmhainní is fearr atá ar fáil ar líne. Féach ar nós 4-5 fhíseán in aghaidh an lae agus déan nótaí ó na físeáin sin, comhlánóidh tú siollabas an tseimeastair i gceann míosa le tuiscint cheart agus eolas den scoth. Is ábhar an-tábhachtach é seo i gcomparáid le hábhair eile fiú ó thaobh na socrúchán de. Just a chinntiú tinreamh 75% agus do chuid ama a chaitheamh ar bhealach níos táirgiúla. Seachas na físeáin YouTube sin, moltar tagairt a dhéanamh do ‘Digital Fundamentals’ le Floyd agus Jain in ábhair áirithe. Leabhar iontach eile atá le léamh don chúrsa seo ná ‘Digital Design’ le Morris Mano. Is leor na hacmhainní seo chun an cúrsa seo a bhriseadh.

I measc phríomhábhair an chúrsa seo tá, smeach-flops, cláir aistrithe agus bunphrionsabail an dearaidh dhigitigh ag úsáid geataí loighic.

Leictreonaic analógach / Leathsheoltóirí:

Saintréithe Zener Diode IV (Ceann de na coincheapa a fhoghlaimfidh tú anseo)

Tá sé seo cosúil le síneadh ar an 12ú dé-óid / trasraitheoir caighdeánach agus rudaí gaolmhara. Tá PN Diodes, Zener Diodes agat, ag obair de chineálacha éagsúla trasraitheoirí atá mar bhun-aonaid de gach ciorcad leictreonach timpeall orainn. Arís eile tá na físeáin is fearr ag cainéal YouTube Neso Academy chomh fada agus a rinne mé iniúchadh. Is ábhar measartha dull é leathsheoltóirí i seimeastar 3. Más tusa an duine stuama, is féidir leat 3 / 4ú de Chiorcaid Leictreonacha (a thagann go ginearálta i Seimeastar 4) a chríochnú agus tú ag staidéar ar leathsheoltóirí. Is é an leabhar is fearr dar liomsa ná ‘Electronic Devices’ le Thomas Floyd. Mínítear gach rud go soiléir anseo agus tá roinnt mhaith fadhbanna ann freisin. Ó thaobh an scrúdaithe de, Nótaí ranga atá ann go bunúsach agus cúpla díorthach a chaithfidh tú a staidéar. Bí cúramach le hAonad 1 den chúrsa seo.

Comharthaí agus Córais:

Roinnt feidhmeanna bunúsacha a thiocfaidh tú trasna orthu i gComharthaí agus Córais

Go bunúsach is ábhar a bhaineann le matamaitic agus feidhmeanna é. Ábhar tábhachtach eile an seimeastar seo. Is é an téacsleabhar is fearr chomh fada agus a tháinig mé trasna air ná 'Signals and Systems' le Anand Kumar. De ghnáth bíonn sé seo ar fáil i leabharlann do choláiste agus bíonn sé deacair é a fháil ar líne. Tá sé seo cosúil leis an RD Sharma ar chomharthaí agus ar chórais. Réitigh an leabhar seo i gceart agus braithfidh tú cé chomh furasta agus atá comharthaí agus córais spéisiúla. Mar sin féin, ní leor an leabhar sin amháin má tá sé mar aidhm agat eolas iomlán a fháil. Leabhar cáiliúil eile le tagairt a dhéanamh ná ‘Signals and Systems’ le Oppenheim.

Is féidir le roinnt coincheapa a bheith athchleachtach agus go minic díorthaítear iad ó na buneilimintí ar cheart duit a bheith críochnúil iontu. Cuimsíonn an cúrsa go ginearálta sraith Fourier agus claochluithe, claochluithe Laplace agus Z agus a n-airíonna, coincheapa Convolution srl. (Ceann de na cinn is tábhachtaí)

Tugann na fadhbanna réitithe ó ‘Signals and Systems’ le Hwei P Hsu atá mar chuid de shraith imlíne Schaum nochtadh agus cleachtas den scoth chun tuiscint níos fearr a fháil.

Comhairle: Caith an t-uasmhéid ama leis an ábhar seo i Seimeastar 3 mar gurb é cnámh droma na Próiseála Comharthaí Digití agus go leor ardchoincheapa eile a dtiocfaidh tú trasna orthu níos déanaí.

Anailís Líonra agus Sintéis:

Achoimre 1

Baineann sé le dlíthe Kirchhoff, anailís chiorcaid agus ábhair ghaolmhara, go díreach síneadh ar Reatha agus Leictreachas a d’fhoghlaim tú ar scoil ard. I measc na leabhar gan áireamh ar tháinig mé trasna orthu, is é ‘Fundamentals of Electric Circuits’ le Charles K Alexander an leabhar is fearr. Is léamh suimiúil é freisin agus mínítear gach rud go soiléir i gcur chuige algartamach le samplaí cearta. Is ábhar réasúnta éasca agus spraíúil é seo. Is fiú freastal ar ranganna ach tagairt a dhéanamh do théacsleabhar ceart i gcónaí seachas nótaí ranga agus PPTanna. Dá mhéad fadhbanna a chleachtann tú, is amhlaidh is fearr a gheobhaidh tú san ábhar seo. Chomh simplí le sin! Leabhar spéisiúil eile is ea ‘Circuit Analysis for Dummies’ le John M Santiago.

Achoimre 2

Mata / Fíor-Anailís:

Tuigfidh tú an meme seo faoi dheireadh an tseimeastair seo!

Is Gréigis agus Laidin é seo go litriúil agus féadann sé a bheith teibí i ndáiríre. Ná déan iarracht dul i dtaithí ar an ábhar seo ná cur amú ama ag léamh rudaí breise nach bhfuil ann sa siollabas mura bhfuil suim agat i ndáiríre san ábhar seo (maidir le hábhair dhigiteacha agus chomharthaí, moltar duit foghlaim i bhfad níos mó ná an méid a mhúintear sa rang mar eolas agus ní ó thaobh an scrúdaithe de). As na hábhair go léir a ndeachaigh mé tríd, níor aimsigh mé acmhainn foghlama cheart fós. Tá roinnt téacsleabhar caighdeánach ann a mholfaidh an dámh ach níl aon cheann acu soiléir.

Chun maireachtáil ar an ábhar seo, is iad tascanna an eochair. Cuir ceisteanna cleachtais nó roinnt tascanna ar do dhámh. Seas ar an dámh tascanna a thabhairt go luath. Foghlaim agus tuiscint conas iad a réiteach i gceart. Tagann formhór na gceisteanna i dtástálacha cosúil leo siúd i dtascanna. Cuimhnigh gurb iad tascanna agus nótaí ranga an eochair.

Seachas sin, is dócha nach dtuigfidh tú rud ar bith, ach déan iarracht é a fhoghlaim go meicniúil cosúil le roinnt nósanna imeachta agus rudaí. Iad siúd ar féidir leo ábhair mar matamaitic a mheabhrú, beidh suaimhneas acu ó thaobh an scrúdaithe de.

Feicfidh tú na línte seo le haghaidh beagnach gach fadhb amháin den chúrsa seo!Cur chuige spraíúil i leith an ábhair seo! (Foinse Íomhá: Reddit)

Leictrodinimic:

Is é seo an cúrsa freisin ina dtabharfar eolas duit faoi Maxwell's Equations

Ábhar éasca eile más cuimhin leat stuif JEE go maith ón 12ú grád. Tá gach coincheap leictreachais agus maighnéadais aige le go leor slánuimhreacha. Is é 'Electrodynamics' le Griffith an leabhar. Ní leabhar den scoth é ach is leor é in éineacht le nótaí ranga ó thaobh an scrúdaithe de. Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar Aonad 5 den chúrsa seo a bhfuil go leor díorthach agus rudaí ann. Tosaíonn an cúrsa le leictreastatach bunúsach agus ansin bogann sé ar aghaidh go maighnéadas, ionduchtú leictreamaighnéadach agus críochnaíonn sé le cothromóidí Maxwell sa deireadh.

Más spéis leat an stuif seo a fhoghlaim go fírinneach agus conas slánuimhreacha san fhisic a úsáid go díreach is é an leabhar atá le tagairt ná ‘Imlínte Schaum in Electromagnetism’, leabhar den scoth chun fadhbanna a réiteach agus athbhreithniú tapa a dhéanamh ar choincheapa ach imeacht ó na scrúduithe a bheidh á scríobh agat .

Is dócha gur chóir duit cuairt a thabhairt ar an nasc seo uair amháin anseo. Is féidir leat prionta a thógáil den bhileog fhoirmle sin i ndáiríre agus é a ghreamú ar an mballa!

Ag teacht le hullmhúcháin an tseimeastair deiridh:

Ní féidir údar a bheith le súil le míorúilt gan iarracht. Ní mór dúinn staidéar a dhéanamh sa deireadh, am a chaitheamh, más gá, rudaí a chur de ghlanmheabhair. Cibé rud a dhéanann tú, smaoinigh ar a bhfuil á fhoghlaim agat, ar a bhfuil tú ag tuiscint agus ar a bhfuil suim agat i ndáiríre. Ní féidir aon mharthanacht agus obair chrua a chur ina ionad. Cleas cliste a bhféadfadh mic léinn neamhaird a dhéanamh air uaireanta ag tagairt do cheistpháipéir na bliana roimhe sin. Ná déan faillí air sin, riamh. Níos mó ná go minic, beidh na ceisteanna ceisteanna beagnach mar an gcéanna leis na cinn ó na blianta roimhe seo.

Sula mbogfaimid ar aghaidh, seo roinnt faisnéise bónais. Déan nóta den bhlagmhír seo. Déanann sé achoimre ar na deiseanna intéirneachta feiceálacha atá ar fáil duit mar mhac léinn dara bliana.

Cé go bhfuil an oiread sin tagairtí agus téacsleabhar eile ann is féidir tagairt a dhéanamh, tá na rudaí is fearr de na hacmhainní sin go léir curtha le chéile againn, dar linn. Gach rath ar do sheimeastar nua!

Nótaí Nótaí:

B’fhéidir gur thug tú faoi deara go bhféadfadh go leor bileoga foirmle a bheith ann do gach ábhar. Is dea-chleachtas cuid acu tagairt thapa a dhéanamh.

Mar sin, cad tar éis an 3ú seimeastar? Déan iniúchadh air sa chéad alt eile den tsraith!