Tuar Tesla agus réiteach Scienceroot

“Is leo féin an lá inniu; is mise an todhchaí, ar oibrigh mé go mór leis. " - Nikola Tesla

Is dócha gur chuala tú faoi na hailtirí móra Nikola Tesla agus Thomas Edison. Bhí tionchar ríthábhachtach ag an mbeirt acu ar fhorbairt na heolaíochta, agus ar an domhan mar is eol dúinn inniu. Mar gheall ar a n-iarrachtaí tá rochtain againn anois ar soilsiú leictreach, an ceamara scannáin, an mótar leictreach, eolas ar úsáid léasair, agus cumarsáid gan sreang.

Nikola Tesla (ar chlé) agus Thomas Edison (ar dheis)

Tugann cuntais an ama sin le fios go raibh meas mór ag Tesla óg ar Edison, agus go raibh sé ag iarraidh bualadh leis. Mar sin féin, níor lig easpa airgid dó cuairt a thabhairt ar an aireagóir i SAM ag aois an-óg. Le himeacht aimsire, agus le cabhair ó dhuine dá Ollúna, d’éirigh le Tesla an t-airgead a bhailiú, agus d’fhág sé an Eoraip chun bualadh le Edison. Cé gur cairde iad i dtosach, tháinig deireadh lena gcomhoibriú torthúil nuair a thosaigh Cogadh na Sruth.

Cé gur chuir Edison Direct Current (DC) chun cinn, mhol Tesla go n-úsáidfí Reatha Malartach (AC). Gan dul i mbun mionsonraí, ligeann an chéad cheann don sruth sreabhadh i dtreo amháin, ach i gcás AC athraíonn sreabhadh reatha treo go tréimhsiúil. Ciallaíonn sé seo nach féidir ach úsáid DC a thiúsú go cruinn agus a cháin. Ag cur san áireamh nár chuir ach DC deis ghnó ar fáil, ba é Edison a fuair na cistí chun a thionscadal a fhorbairt. Is é atá sa chuid eile ná stair, agus sa lá atá inniu ann táimid ag brath ar úsáid DC. Ina theannta sin, níor ghéill Edison do Tesla riamh as rogha eile a fhorbairt dá smaoineamh. Téann staraithe chomh fada agus a thugann le fios go raibh Edison ag brath ar a saibhreas agus a thionchar chun paitinn Tesla don raidió a aisiompú, a bronnadh roinnt blianta ina dhiaidh sin ar Marconi.

An bhféadfadh rudaí ar ais ansin a bheith imithe an bealach eile? Ní bheidh a fhios againn choíche. An féidir leis an stair seo é féin a athrá inniu? Le cabhair ó Scienceroot, cinnte nach bhfuil!

Ag brath ar theicneolaíocht blockchain, mórleabhar dochorraithe atá inrochtana ag aon duine ar fud an domhain, bhí Scienceroot in ann stórtha eolaíochta neamh-inúsáidte, stampáilte ama a fhorbairt agus a sheoladh. Anois, trí Scienceroot, tá gach eolaí in ann a chuid smaointe taighde, agus a thorthaí, a luchtú i “leabhar cuntas” neamh-inathraithe ar líne, a thaifeadann an t-am cruinn nuair a uaslódáil an smaoineamh nó an toradh. Féadfaidh tú cuntas Scienceroot a chruthú anseo cheana féin, agus tosú ag úsáid a stórtha eolaíochta ar an bpointe boise.

De réir na gcuntas go léir, níor chuimhin le Tesla fearg Edison, agus athrú a phaitinn raidió. Mar sin féin, trí stórtha eolaíochta Scienceroot a úsáid, ní bheifear in ann iompar chomh cráite sin a dhéanamh arís, agus éachtaí eolaithe á stóráil láithreach, agus stampáil ama orthu. Ina theannta sin, cailleadh cuid mhór d’obair ghéiniteach Tesla. Cinnteoidh na stórtha eolaíochta freisin nach gcaillfear, ná nach ngoidfear saothair eolaí reatha agus amach anseo.

Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag Scienceroot leabharlann maoinithe ar líne a fhorbairt, áit ar féidir le heolaithe ó gach cearn den domhan a gcuid tionscadal taighde a mhaoiniú. Ní bhfuair Tesla an deis a tháirge a fhorbairt i gceart, agus lucht gnó ag infheistiú i DC Edison, mar gheall gurb é a thionscadal an tionscadal chun méadú ioncaim a chinntiú. Creidimidne ag Scienceroot gur cheart go mbeadh an deis ag gach eolaí cistí a bhailiú dá gcuid oibre. Dá bhrí sin, seachas leabharlann maoinithe ar líne a thógáil, áit a ndéanfar an chuid is mó de dheontais taighde agus deiseanna maoinithe a innéacsú, ligfidh Scienceroot do thaighdeoirí a gcuid smaointe taighde a chur i láthair gach duine ar spéis leo maoiniú slua a dhéanamh air.

Faoi dheireadh, tar éis do Tesla scaradh ó Edison, thóg sé tamall go dtí go raibh sé in ann comh-eolaithe a thacaigh lena smaointe a aimsiú agus dul i gcomhpháirtíocht le Westinghouse. Ar an drochuair, bhí sé rómhall cheana féin. Tá a leithéid de thuar imithe, le teicneolaíocht an lae inniu ag cur ar chumas eolaithe ar fud an domhain ceangal agus comhoibriú ar líne, agus ar an gcaoi sin an dul chun cinn san eolaíocht a bhrostú. Mar sin féin, ligfidh gné eile de Scienceroot, an t-ardán comhoibrithe, do thaighdeoirí ceangal, smaointe a mhalartú, agus foireann a dhéanamh níos éasca agus níos sábháilte. Trína bpróifílí acadúla dochorraithe bunaithe ar blockchain, féadfaidh eolaithe a réimse spéise a bhratach, agus comhthaighdeoirí a aimsiú a luíonn lena gcuid smaointe, beagnach ar an toirt, gan eagla a bheith orthu go bhféadfadh daoine eile iad a aithris.

Tá rún daingean againnne ag Scienceroot cuidiú leis an eolaíocht a bheith faoi bhláth, agus gan a leithéid de thuar a cheadú arís sa phróiseas fionnachtana eolaíochta, mar a bhíonn ag Tesla. Má bhraitheann tú mar an gcéanna, cuir ar an eolas tú go bhféadfá infheistíocht a dhéanamh sa tionscadal go dtí an 15 Lúnasa anseo.

Chun teagmháil a choinneáil, nó chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi Scienceroot, cliceáil ar an méid seo a leanas chun rochtain a fháil ar ár:

· Suíomh Gréasáin

· Páipéar bán

· OnePager

· Sonraí Taisce

· Twitter

· Facebook

· Teileagram

· Github

Blag meánach

· LinkedIN

· Reddit

· Snáithe Bitcointalk

· Clár Bounty